Pardubice podle vás


Karbanová: Každý obvod si myslí, že dostává málo peněz

08.říjen 2014 20:48

Karbanová: Každý obvod si myslí, že dostává málo peněz

Rozhovor s pardubickou lídryní hnutí Nezávislí.

Ladislava Karbanová (*1953)

Žije v Pardubicích, po čtyři roky pracovala jako zaměstnankyně městského obvodu VI. Kandiduje jako lídr hnutí Nezávislí.

Na kandidátní listině Nezávislých najdeme pouze osoby bez politické příslušnosti, přesto jsou Nezávislí hnutím, mají svůj program a orgány. Není to poněkud nekoncepční?

Jakmile řeknete něco o politické straně, lidé mají odstup. Kdysi jsem byla členem ODS, vím, že se musíte striktně řídit stranickými předpisy a záměry. Mám několik známých, starostů i starostek, se kterými jsem o těchto věcech diskutovala. Všichni mi poté doporučili právě hnutí Nezávislí. V minulých volbách kandidovali s TOP 09, což se jim ovšem nevyplatilo. Letos jsem se spojila s panem Zwyrtekem, dlouholetým členem politického hnutí Nezávislí, který má vše na starost. Líbilo se mi, že si můžeme sestavit program podle našich představ.

Jak vznikala kandidátka hnutí Nezávislí?

Postupně jsem oslovovala lidi, které znám. Nejprve jsem měla obavu, že nenaplníme kandidátku, ale nakonec s tím nebyl žádný problém. Pravidelně se scházíme a na těchto schůzkách vše konzultujeme a shodli jsme se i na kandidátce. Chtěli bychom hnutí Nezávislí udržet, i kdyby se nám příliš nevedlo ve volbách.

Jak hodnotíte výsledky současně dosluhující koalice?

Nám se to teď hezky kritizuje, že neudělala nic. Samozřejmě to pravda není. Jakmile budete mít nějakou koalici a zvláště pak širší, tak je jasné, že jednání budou obtížnější. Myslím, že tato koalice nějakou práci odvedla. Byla jsem na několika zasedáních zastupitelstva, tak vím, že některá jednání nejsou snadná. Někteří zastupitelé ani nepřijdou nebo si obálku s dokumenty rozdělají až na místě. Jestliže budeme mít lidi v zastupitelstvu, tak budeme vyžadovat, aby znali problematiku dané věci.

Sankcionovali byste nějakým způsobem ty zastupitele, kteří by se na jednání nepřipravili?

V programu máme, že pokud zastupitelé nebudou plnit svou roli, byli bychom rádi, aby se to projevilo v jednacím řádu zastupitelstva . Budeme trvat na tom, aby ten, kdo se nezúčastňuje jednání zastupitelstva, nebyl odměňován.

Hnutí Nezávislí se dlouhodobě zabývá sociální politikou. Co se z této oblasti budete pokoušet prosadit?

Pokud se dostaneme do zastupitelstva, tak budeme určitě podporovat mladé rodiny s dětmi. Já sama mám pět vnoučat, takže vidím, jaké problémy s umístěním do školek mají mé děti. Chtěli bychom více akcí pro maminky s dětmi a seniory. Tyto skupiny by se měly potkávat a nikoliv separovat.

Chcete využít prostory kolem Labe a Chrudimky pro volnočasové aktivity. Máte nějaké konkrétní nápady?

Chtěli bychom se inspirovat třeba Litomyšlí, kde už dnes mají u řeky malá hřiště, lavičky, plochy pro drobné aktivity apod. Nabízí se také možnost rozšíření cyklostezek. Rádi bychom také umožnili přístup handicapovaným k řece.

V otázce dopravy byste rádi, aby se Pardubice staly partnerem a koordinátorem řešení dopravních systémů. Co přesně byste pro zprůjezdnění a zefektivnění dopravy udělali?

Doprava je asi největší problém Pardubic. Různé typy komunikací jsou spravovány jiným subjektem, ať už je to stát, kraj či město. Je potřeba, aby v otázce dopravy vystupovaly Pardubice jako koordinátor. Jeho úkolem by měla být domluva. Je potřeba také konečně začít pracovat na obchvatech, aby se vyloučila těžká doprava z města.

Nějakou dobu jste pracovala jako zaměstnankyně městského obvodu VI. V programu píšete, že byste rádi posílili spolupráci města s městskými obvody. V čem dle Vašeho názoru tkví největší nedostatky?

Největší problém je vždycky s tím, že si každý obvod myslí, že dostává málo peněz. Myslím, že spolupráce s městem je velmi užitečná. Na obvodě jsem pracovala čtyři roky. Vždy, když jsme chtěli něco prosadit, tak jsme se s městem domluvili. Touto cestou bych chtěla pokračovat.

Co bude případně Vaší prioritou, jestliže Vás voliči podpoří?

Do zastupitelstva bych chtěla především kvůli dopravě. Také bych ráda viděla využití potenciálu, které město má.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Veronika Müllerová


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑