Pardubice podle vás


Kuňku navštívil král Vladislav Jagellonský

23.červenec 2013 19:14

Kuňku navštívil král Vladislav Jagellonský

Před 516 lety král Vladislav Jagellonský navštívil Kunětickou horu a pasoval syny Viléma z Pernštejna na rytíře. Tato návštěva byla důkazem, že Vilém z Pernštejna patřil mezi nejvýznamnější a nejbohatší šlechtice českého království. Vilém totiž roku 1492 koupil Pardubice a zvolil si je za své sídlo. Po čtyřech letech se na jeho práci s novým územím přijel podívat král Vladislav.

Nedělní pasování

A v neděli se tato situace zopakovala, ale v roli Viléma se objevil kastelán hradu. Posádka hradu předvedla představení naprosto profesionálně. Diváci tleskali a nadšeně provolávali slávu.

Král přišel vznešeně na nádvoří hradu s korunou na hlavě, oděn v brokátovém šatu. Dříve než pasoval syny Viléma na rytíře, promluvil si přátelsky s Vilémem. Král vyjádřil údiv nad dnešní módou žen-divaček, která příliš odhaluje ramena. Avšak uznal, že v letošním horku je to potřebné. Král se zajímal také o vinici na úpatí Kunětické hory, kterou Vilém založil.

Poté pasoval Vojtěcha a Jana. Tito dva chlapci se stali nejdůležitějšími osobnostmi v utváření renesanční podoby Pardubic. Zejména Vojtěch, který se stal nejvyšším hofmistrem Království českého a zapříčinil se o výzdobu pardubického zámku. Je pochován v kostele sv. Bartoloměje pod mramorovým náhrobkem.

A Jan z Pernštejna po velkém požáru v roce 1538 pomohl znovu vybudovat Pardubice v renesančním stylu.

Jiří Novotný, redaktor Pardubice podle vás
Fotografie: Jiří Novotný

Kuňku navštívil král Vladislav Jagellonský

Kuňku navštívil král Vladislav Jagellonský

Kuňku navštívil král Vladislav Jagellonský

Kuňku navštívil král Vladislav Jagellonský

Kuňku navštívil král Vladislav Jagellonský

Kuňku navštívil král Vladislav Jagellonský


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑