Pardubice podle vás


Martin Kratochvíl: Jsem připraven podpořit neziskový sektor

09.říjen 2014 14:27

Kratochvíl: Jsem připraven podpořit neziskový sektor

Kandidáti do 25 let (včetně): Rozhovor s Martinem Kratochvílem, kandidátem č. 9 za Koalici pro Pardubice

Martin Kratochvíl (*1990)

Narodil se v Pardubicích. V současné chvíli studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové a ve volném čase již přes deset let trénuje plavání. Je členem KDU-ČSL.

Jsi členem KDU-ČSL, co tě vedlo k tomu vybrat si právě tuto stranu?

Vyrůstal jsem v rodině, jejíž ideologické smýšlení bylo vždy ryze pravicové. Politiku sleduji od dětství, tudíž mám ve své paměti i 90. léta. V té době na české politické scéně dominovalo trio Havel – Klaus – Zeman. Vedle těchto tří politiků se však formovala také osobnost Josefa Luxe, jehož názory a hodnoty se mi zamlouvaly nejvíce.
Když jsem se na gymnáziu rozhodoval, zda do KDU-ČSL mám vstoupit, měl jsem zcela jasno. Středo-pravicová politika s ohleduplností na sociálně slabší mi byla nejbližší. Každý z nás se může dostat během života do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhých.
Podotýkám, že nejsem věřící. KDU-ČSL není stranou pouze pro křesťany, jak si mnozí lidé myslí. Navíc v současné době je strana omlazena a zcela očištěna od politických pokrytců typu Miroslava Kalouska, který jako předseda naši stranu v roce 2006 zradil, když se chtěl udržet u korýtka i za cenu koalice s komunisty.
Když jsme v roce 2010 vypadli z Poslanecké sněmovny, byli jsme nuceni začít opět od začátku. Prospěcháři odešli či převlékli dres a do vedení KDU-ČSL se dostali důvěryhodní lidé, kteří to myslí s křesťansko-demokratickou politikou vážně.
Proto si dovolím tvrdit, že dnes je naše strana čistá, bez skandálů, a že naši členové a kandidáti jsou pracovití a poctiví lidé, které stojí za to volit, jak na celostátní úrovni, tak na úrovni komunální.

Koalice pro Pardubice si jako svá hlavní témata vybrala boj proti hazardu a podporu neziskovému sektoru. Máš nějaké návrhy, jak těmto oblastem pomoci?

Jsou to dvě hlavní témata, ale nejsou jediná. Problematika hazardu je široká a bude třeba vést diskusi i s ostatními stranami, které se na velkou radnici dostanou. My jsme přišli s tím, že budeme vší silou usilovat o to, aby hazard z pardubických ulic zcela zmizel. Ačkoliv část příjmů z hazardu bude v rozpočtu města chybět, nemyslím si, že se bude jednat o zásadní částku. Dopady gamblingu a dalších patosociálních jevů s hracími automaty spojenými jsou daleko závažnější a je třeba s tím bojovat bez kompromisů. Zároveň si občané města musí uvědomit, co stojí státní kasu léčba patologických hráčů. Stejně tak je třeba mít na paměti, že gamblerství má dopady i na rodinu hráče. Navíc mezi námi jsou i tací, kteří ačkoliv jsou na sociálních dávkách, nemají žádné zábrany naházet tyto finance do hracích automatů. Potom procházíte např. Višňovkou a zastavují vás tito lidé s prosbou o finanční pomoc.
Co se týká neziskovek, je na naší kandidátce Koalice pro Pardubice několik významných osobností, které v tomto sektoru pracují. Např. paní doktorka Peřinová či paní magistra Hubálková zasvětily svůj profesní život pomoci druhým. Ačkoliv se v tomto sektoru nepohybuji, je mi zcela jasné, že bez sponzoringu a bez dotací by tyto neziskové společnosti nemohly pomáhat lidem, kteří to nutně potřebují. Proto jsem připraven neziskový sektor podpořit.

Nekandiduješ pouze na velkou radnici, ale také jako lídr Koalice pro Pardubice na malou radnici městského obvodu VI. Myslíš, že dokážeš vést obvod?

Kdybych o tom nebyl přesvědčen, tak bych nekandidoval jako lídr obvodní kandidátky. Myslím si, že mám organizační schopnosti, stejně tak jsem připraven spolupracovat s ostatními a řešit akutní problémy našich občanů.

Jak bys zhodnotil výsledky dosluhující koalice?

Pokud budu hovořit o koalici na velké radnici, pak bych za její hlavní neúspěch označil nedostatečnou komunikaci s občany města. Podívejme se například na rekonstrukci třídy Míru či Tyršových sadů, kdy občané Pardubic neměli možnost dostatečně vyjádřit svůj názor. Potom se stávají absurdní situace, že se důležité a stěžejní debaty o podobě rekonstrukce vedou až během stavby, či dokonce až po dokončení.
S tím souvisí také to, že město nemá jasnou vizi a koncepci, jak by mělo být v budoucnu zvelebováno. Proto jako hlavní kámen úrazu vidím nedostatečnou analýzu územního plánu. Je zcela nutné, aby nově zvolené zastupitelstvo (napříč všemi stranami) vypracovalo kvalitní územní plán, který bude platit a nebude se měnit každé volební období. Vedle toho je třeba, aby si radnice stanovila své priority. Všichni nadávají na tragickou dopravní situaci ve městě. Ale ještě od roku 1989 nikdo z radnice dostatečně neusiloval o to, aby se ve spolupráci s vládou a krajem začaly stavět tolik potřebné obchvaty. Pouze se radní dohadovali o to, zda se jako první bude stavět obchvat severovýchodní, či jihovýchodní.
Koalice se často hádala i mezi sebou, což na venek vždy působí negativně. Je třeba, aby se dotyčné strany jasně domluvily a stanovily si základní a věcná témata, kterým se budou přednostně věnovat během svého čtyřletého období. Není možné házet vinu jeden na druhého a nebýt nikdo za nic zodpovědný. Teď mám například na mysli dodatečnou dotaci pro hokejový klub, který se ocitl v dluzích. Pokud se město rozhodlo hokejový klub v Pardubicích zachránit, protože je jeho akcionářem, potom měl náměstek Tauber vyvodit politickou odpovědnost za tuto situaci a odstoupit ze svých funkcí, protože jako člen představenstva hokejového klubu měl finanční stabilitu pardubického hokeje uhlídat.

Jsi pro zachování letního kina ve středu města. Jakými způsoby bys řešil negativa, která provoz letního kina doprovází?

Letní kino považuji za fenomén Pardubic. Proto nesouhlasím s tím, že pan Brendl usiluje o jeho likvidaci v Tyršových sadech. Pokud po rekonstrukci sadů nebude pro kino dostatečný prostor, potom navrhujeme, aby byl k parku začleněn také prostor po bývalých jatkách a po bývalém torzu haly ČSTV, kde by mohlo kino najít svůj plac.
Negativa letního kina jsou dvě – jednak hluk v centru města po 22. hodině, který ruší tamní obyvatele, a jednak častý nepořádek po skončení filmu v centru města, který dělají někteří návštěvníci, například v podnapilém stavu. Co se týká hluku, ten se dá podle mne eliminovat tím, že reproduktory a plátno budou nasměrovány do hloubi duše Tyršových sadů tak, aby co nejméně rušily obyvatele v přilehlých ulicích Sukovy třídy.
Dodržování pořádku a zákona po skončení promítání, ale i během něj, by dle mého názoru měli více hlídat městští strážníci. Město je zřizovatelem městské policie a rozhoduje o tom, jak má městská policie fungovat. Podle mne není jejich činností pouze měření rychlosti a rozdávání pokut u špatně zaparkovaných aut, ale i bezpečnost ve všech částech města.

Jsi trenérem plavání. Jak vnímáš dotování sportu v Pardubicích?

Co se týká dotací pro sport, zde vidím značné rezervy v kontrole. Nemůžu hovořit za všechny sporty, ale každopádně jsou zde bohužel sportovní kluby, které v první řadě čerpají dotace pro organizační aparát a blaho svých funkcionářů a teprve v druhé řadě jdou tyto dotace skutečně k těm, pro které jsou určené, tedy k aktivním sportovcům. Smyslem dotací by mělo být, aby naše mládež trávila smysluplně svůj volný čas a aby to bylo finančně únosné pro jejich rodiče.
Proto je dle mne třeba nastavit daleko transparentnější dotování sportovních oddílů s vyšší kontrolou správného nakládání s těmito prostředky. Navíc budu prosazovat daleko rovnoměrnější porcování dotací pro všechny druhy sportů. Pardubice jsou městem sportu, ale nikoliv pouze jednoho či dvou.  

Co bude tvou největší prioritou, jestliže tě voliči dostatečně podpoří?

Kromě oblasti sportu se budu zabývat přednostně také problematikou dopravy. Ačkoliv Pardubice mají na své univerzitě dopravní fakultu, situace v centru města je z hlediska dopravy katastrofální. Bylo by fajn, kdyby město tuto situaci začalo řešit za pomoci odborníků.
Dále je třeba se zaměřit na efektivní získávání dotací z Evropských fondů. Budou nastartovány další dotační programy, z nichž město může čerpat pro přestavbu pardubického „přednádraží“ či pro rekonstrukce historických částí města. Na řadu by měla přijít také revitalizace pravého břehu Labe, kde by se měl dle mého názoru vybudovat přírodně-krajinářský park pro relaxaci a odpočinek našich občanů.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Koalice pro Pardubice

 


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑