Pardubice podle vás


Kraj radí starostům, jak na společensky odpovědné zakázky

19.Únor 2015 17:49

Kraj radí starostům, jak na společensky odpovědné zakázky

Pardubický kraj připravil sérii přednášek, jejichž prostřednictvím radí starostům obcí a měst o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek.

„Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek znamená zohlednění nejenom finančního, ale také například sociálního a ekologického aspektu, kdy zadavatel věnuje pozornost nejen ceně, ale rovněž sociální přidané hodnotě,“ řekl krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.

Šotola upozornil v této souvislosti také na připravovaný zákon o sociálním podnikání, který by měl platit od 1. ledna příštího roku. Pomoci by tak měl firmám, které zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce.

„Už s novelou zákona o veřejných zakázkách mizí diktát nejnižších cen a města a obce mohou při posuzování nabídek vyhodnotit i to, zda firmy využívají potenciál z regionu, jaké to bude mít environmentální dopady a jakou společenskou hodnotu, třeba i v prevenci kriminality,“ poznamenal Pavel Šotola.

Města potřebují sociální podniky

Na semináři promluvila také Tereza Mertíková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Trutnovská zeleň. Ta upozornila na nedostatečnou pracovní rehabilitaci pro ohrožené skupiny osob, mezi než patří lidé po výkonu trestu, závislí, bezdomovci či dlouhodobě nezaměstnaní. Mertíková poznamenala, že pro společnost, která musí vykazovat ekonomické výsledky, je nemožné učit tyto skupiny osob motivaci k práci. Řešením jsou však podle ní předstupně sociálního podniku.
V praxi je ovšem mnohdy těžké takový podnik nalézt. V Pardubicích se jedná například o zdravou jídelnu Pohanka. Iva Pohanková, která zdravou jídelnu vlastní, přišla s nápadem, jak zaměstnat lidi, kteří jsou nějakým způsobem handicapoví v uplatnění na trhu práce, ať už se jednalo o zdravotně postižené jedince, osoby ve vyšším věku či dlouhodobě nezaměstnané. V současné době se jídelna pomalu finančně osamostatňuje.
Pro tento typ podniků připravuje Pardubický kraj nový grant, kterého budou moci zájemci využít již v letošním roce.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Pardubický kraj


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑