Pardubice podle vás


Komise navrhla zvýšení poplatku za odpad

13.listopad 2013 11:49

Komise navrhla zvýšení poplatku za odpad

Komise životního prostředí se rozhodla pro příští kalendářní rok doporučit Radě města Pardubic zvýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu (KO). Současná výše poplatku činí 500 korun, komise navrhla zvýšení na 600 korun.

Systém

Částka, kterou každoročně vybírá město se skládá ze dvou částí. První tvoří tzv. náklady na systém. Tato částka dle vyhlášky nesmí přesáhnout hranici 250 korun za osobu na kalendářní rok. V této části se myslí například na úklid kontejnerových stanovišť, chod separačních dvorů či náklady na velkoobjemové kontejnery. Celkové náklady na systém činí 31,6 milionů korun. Na poplacení této částky by se mělo podílet 90 621 poplatníků, nicméně dle OZV (obecně závazné vyhlášky) města Pardubice jsou od platby místního poplatku osvobozeny tyto kategorie: děti do 6 let, cizinci, jejichž přechodná doba pobytu nepřesáhne 3 měsíců, osoby v ústavech sociální péče, v domovech důchodců, poplatek za neobydlený nebo rekreační dům, který je ve vlastnictví občana z Pardubic. Reálný počet poplatníků tak dosahuje okolo 82 tisíc.

Skutečné náklady

Druhá část poplatku se rozpočítává podle skutečných nákladů obce na sběr a svoz netříděného KO. Limit pro tuto složku je ustanoven na 750 korunách. Město počítá s návrhem rozpočtu na náklady na sběr a svoz KO na 40,44 milionu korun. Město by se na této částce mohlo podílet 22 miliony korun.
Návrh komise životního prostředí pro náledující období vychází z reálných hodnot sebraných za rok 2012. V něm celkové náklady činily 71 891 000 korun. Se stejnou částkou počítá i pro následující rok, ačkoli předpoklady na tento rok činily 73,5 milionů korun tedy o 1,6 milionu více. Výše poplatku bude řešena na jednání Rady města a Zastupitelstva města Pardubic, úprava výše poplatku bude vydána v samostatné obecně závazné vyhlášce s účinností od 1. ledna 2014

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor Pardubice podle vás
Fotografie: Magistrát města Pardubic
 


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑