Pardubice podle vás


Komentář: Vyvěšení tibetské vlajky

14.březen 2014 19:06

Komentář: Vyvěšení tibetské vlajky

Ředitel pardubického gymnázia v Dašické ulici Luděk Burian se vyjádřil na vysvětlenou k tomu, proč se gymnázium nebude účastnit akce „Vlajka pro Tibet“, v tom smyslu, že by se na území školy neměly prezentovat jakékoliv politické názory.
Jsem toho mínění, že pan ředitel chtěl spíše říci, že vedení školy má hájit tvář svého ústavu jako nepolitické instituce, hájící pouze obecně uznávané hodnoty naší společnosti jako jsou demokracie a humanita. Bylo by zvláštní zakazovat studentům třeba nošení „karlovských“ placek do školy. Podívejme se ale na problematiku „Vlajky pro Tibet“ blíže.
Ačkoliv nemůžeme upřít aktu vyvěšení tibetské vlajky jistou míru političnosti, otázka Tibetu je přece jenom součástí mezinárodní politiky, byť ne jistě zcela aktuální a mediálně propíranou (svoji roli přitom nese i doba, jež uběhla od obsazení Tibetu vojsky čínské armády v roce 1949); do jisté míry se tibetská otázka a vyjádření solidarity s Tibetem staly spíše než podpořením určitého politického zájmu vyjádřením podpory nenásilného boje proti nesvobodě, boje za lidskost a mír, jehož tváří je i současný dalajláma a tibetská exilová vláda.
Připomeňme si, že dosud úřadující 14. dalajláma se v roce 1998 oficiálně zřekl snahy o nezávislý Tibet ( i když se přitom nevzdal snahy o dialog s Čínou o zlepšení postavení Tibetské autonomní oblasti v rámci Čínské lidové republiky), těžiště jeho snah zůstalo u o dodržování lidských práv v Tibetu a zastavení či zmírnění počínšťování, jež se v této hornaté části říše středu děje.
U jeho politiky a důrazu na lidskost se nabízí srovnání s „nepolitickou politikou“ Václava Havla, dalajláma je podobný „pravdoláskař“. I když je „přesvědčeným marxistou“, jak o sobě sám říká, měli k sobě s Havlem blízko v důrazu na nenásilný zápas o lidská práva. Prezident Havel byl v roce 1990 prvním státníkem, jenž tibetského vůdce pozval na oficiální státní návštěvu.
Neboť v české společnosti, nebo určitě aspoň v její části, žije havlovský odkaz, měli bychom mít více pochopení pro „politiku“ Tibetu, která není politikou v tradičně chápaném smyslu slova.
Má být tedy věšení tibetských vlajek vnímáno jako politický akt a být i tak nazýváno, když je jím vlastně spíše připomínán nenásilný boj za svobodu a lidská práva, zde symbolizovaný jedním z jeho nejviditelnějších představitelů, respektive vlajkou země, za jejíž práva a práva jejích obyvatel se zasazuje?

Jaroslav Praisler, redaktor Pardubic podle vás
Fotografie: Magistrát města Pardubic
 


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑