Pardubice podle vás


Názor: Tvořící se kolony aut u Afi

17.září 2013 19:28

Názor: Tvořící se kolony aut u Afi

Aktualizace (29.10.): Ing. Petr Polanecky nám pomocí kontaktního formuláře (Změň Pardubice) zaslal návrh na zlepšení situace ohledně tvořících se kolon aut u odbočky k obchodnímu centru Afi Palác Pardubice. Oslovili jsme hlavního architekta města Pardubice, Pavlu Pannovou, aby se k uvedené problematice (viz obrázek) vyjádřila, jejího stanoviska jsme se však nedočkali, následně jsme se obrátili na odbor dopravy, ze kterého nám poslali vyjádření i s tím, že jsou ochotni s panem Polaneckym o daném návrhu jednat.

Odpověď z magistrátu:

O popisované dopravní situaci víme, již v době výstavby obchodního centra bylo známo, že s ohledem na malou vzdálenost vjezdu a křižovatek mohou nastat komplikace, odbočovací jízdní pruhy jsou krátké. Víte, že problémy s průjezdností zde vznikají především v době, kdy dochází ke zvýšené návštěvnosti obchodního centra. Jednou z příčin je chování některých řidičů, kteří i přesto, že nemohou pokračovat v jízdě, zastavují vozidla přímo v prostoru křižovatek, a tím situaci velmi zhoršují, protože blokují průjezd pro ostatní směry jízdy. Tento problém se může vyskytnout i v prostoru okružní křižovatky v ulici K Polabinám, jak navrhuje pan Ing. Polanecký. Vzhledem k problémům, které se vyskytovaly a vyskytují, jsme začali jednat s vedením AFI Palace o možnosti využití pruhů (3 krát), při vjezdu do parkovacího domu. Výsledkem bylo, že u tří vjezdových pruhů, je personálem pomocí světelné signalizace měněn počet jízdních pruhů, pro vjezd nebo výjezd vozidel v závislosti na tom, zda je třeba posílit vjezd na parkoviště nebo výjezd z něj. O zaslaném návrhu jsme připraveni s Ing. Polaneckým jednat, prosíme Vás o zaslání kontaktu na něj.

S úctou
Petr Komžák

oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
odbor dopravy
Magistrát města Pardubic

Jiná města

V Třebíči se radní města spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic rozhodli bojovat proti kolonám aut pomocí vodorovného značení při průtahu městem, které by podle vypracovaných studií mělo snížit dopravní zácpu o více jak celou polovinu a odlehčit tak situaci ve měste.

Návrh na řešení situace

Návrh na řešení situace

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor Pardubice podle vás
Ilustrační fotografie: René Faktor


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑