Pardubice podle vás


Komentář: Splavnění Labe, obchvat Pardubic, ochrana přírody a pokrytectví

22.červenec 2015 19:25

Splavnění Labe, obchvat, ochrana přírody a pokrytectví

Komentář Tomáše Černého k otázce splavnění Labe do Pardubic jako jedné z krajských priorit.

Tomáš Černý (*1990)

Úspěšně ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul Mgr. Působí jako asistent poslance a analytik. Kromě práva a politiky se pracovně zajímá také o energetiku a marketing.

Komentář

Podle informací zveřejněných MF DNES Pardubický kraj opakovaně nesouhlasí se zařazením Slavíkových ostrovů u Přelouče na národní seznam evropsky významných lokalit (EVL). V cestě hojně využívané rekreační oblasti pod ochranu NATURA 2000 totiž stojí několikamiliardový projekt splavnění Labe. Oblíbené schéma souboje „ekoteroristů“ s krajem hájícím zájmy svých občanů však silně pokulhává. A z mnoha důvodů by nás to mělo zajímat.

Splavnění jako krajská priorita

Pardubický kraj dlouhodobě považuje projekt splavnění Labe do Pardubic za svou prioritu. Jakkoliv lze považovat stabilitu v prioritách za veskrze pozitivní, tak několikrát zrušená stavební povolení a otázky ohledně financování celého projektu z veřejných rozpočtů na národní i evropské úrovni vzbuzují pochybnosti. Ty navíc podporuje skutečnost, že nikdo ještě nevysvětlil, proč nejde pro splavnění využít současné koryto řeky. Naštěstí hejtman Martin Netolický (ČSSD) vysvětluje, že navazující přístav v Pardubicích a multimodální přepravní centrum bude obrovským přínosem. Jenže pro koho?

Ekonomicky zajímavý a především rentabilní provoz celého obřího projektu lze zajistit pouze za předpokladu velkého objemu přepravovaného zboží a materiálu pro průmysl. Obě uhelné elektrárny v okolí – Elektrárny Opatovice a Elektrárna Chvaletice – patří do velkých energetických koncernů, a díky tomu využívají exkluzivní smlouvy na dodávku uhlí po železnici.

Koleje, na rozdíl od řeky, vedou v podstatě přímo k dolu i k elektrárně. Při využití vodní cesty by se uhlí muselo ještě dvakrát navíc překládat, což přináší další finanční a časové náklady. Využití přístavu průmyslovými výrobci v okolí Pardubic by zase svedlo ještě více kamionové dopravy přímo do města, které kvůli chybějícímu obchvatu nemá vyřešenou dopravu.

Co raději obchvaty?

Právě obchvaty Pardubic a Přelouče působí jako rozumná alternativa megalomanského projektu splavnění Labe. Výsledkem obchvatů bude plynulejší a bezpečnější provoz, který přináší nesporné ekonomické a ekologické výhody bez větších kontroverzí. Nahrazování nákladně renovované železniční přepravy ještě nákladněji budovanou vodní dopravou nic takového nenabízí.

Jenže kraje se snaží ospravedlnit svou existenci (a rozpočet) jako každá jiná instituce. U mnohých politiků jde zase čistě o jejich ego. Opravování silnic nikdy nevypadá tak dobře jako pokládání základního kamene či stříhání pásky na novém obřím projektu. Asi není náhoda, že nejznámějšími hejtmany se stali David Rath a Michal Hašek. Jenže splavnění Labe bude podobným nesmyslem za veřejné peníze jako fotovoltaické elektrárny na polích.

Dobrý hospodář

Ministerstvo životního prostředí navrhuje lokalitu Slavíkových ostrovů okolo Labe a slepých ramen řeky zejména kvůli výskytu celoevropsky chráněných druhů motýlů modrásků. Louky a drobná pole lemovaná vzrostlými stromy včetně majestátní lipové aleje však nabízí útočiště desítkám vzácných druhů. Ale taky lidem, protože se jedná – podobně jako například v Brdech – vesměs o druhy, kterým obhospodařování krajiny lidmi svědčí.

Úvahy o další úpravě toku Labe také přichází v době, kdy se Česko potýká s největším suchem od roku 2003. Opět se ukazuje, že jak v případě větších dešťů, tak dlouhodobého sucha neplní řeky s narovnaným tokem svou funkci. V obou případech voda pouze rychle proteče, což ústí v nedostatek vody a naopak ničivější průběh povodní. Místo dalšího betonu by pomohlo spíše obnovení meandrů a ploch pro přirozené vylití řeky.

Zkouška z pokrytectví

Nakonec vůbec nejde o modrásky. Téměř všichni občané obecně podporují ochranu přírody, ale nechtějí byť sebemenší omezení ve svém okolí. Fenomén NIMBY („Not In My Back Yard“ – „ne na mém dvorku“) lze dobře pochopit například u úložiště jaderného odpadu, ale u ochrany přírody proti ekonomicky více než diskutabilnímu projektu působí téměř komicky.

Pokud se divíme, jak nakládají například s deštnými pralesy mnohem chudší lidé, tak se podívejme, jak se snažíme naložit s územím, které splňuje všechna kritéria NATURA 2000 (pravděpodobně nejsmysluplnější projekt na evropské úrovni), ke kterým jsme se zavázali.

Volba mezi stavbou megalomanských projektů na dluh, nebo ochranou lidem přístupného přírodního dědictví, kterého nám v Polabí zrovna moc nezbývá, by měla dopadnout stejně bez ohledu na ideologii. Přiměřenost nám může zachránit kus krásné přírody pro občany a několik miliard z veřejných rozpočtů. Pak může být na obchvaty, které doporučují i „ekoteroristé“.

Fotografie: Veronika Müllerová (externí odkaz) (nové okno)


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑