Pardubice podle vás


Komentář: Hranice legitimity je nebezpečně blízko

24.květen 2014 18:16

Komentář: Hranice legitimity je nebezpečně blízko

Celkem čtyřikrát jsem prozatím měla tu možnost volit, tentokrát však povolební horečku a časté následné zklamání, vystřídalo samotné zklamání z účasti. V malé vesnici kousek od Pardubic, kde jsem jako obvykle byla členem komise, volilo za 2 dny 12,92 % oprávněných voličů. V číslech je to 50 z 387. Na jednoho člena okrskové volební komise, kterých bylo pět, tak za 14 hodin připadlo deset voličů. Nemluvě ani o tom, že volebních lístků tato obec dostala cca o polovinu více, než bylo oprávněných voličů.
V roce 1872 Rudolf von Jhering sepsal dílo Boj o právo, ve kterém nabádá ostatní, aby se o svá práva více zasazovali, protože veškerá práva vznikají tím, že někdo musel vybojovat. V duchu tohoto názoru bojovalo za svá práva v druhé polovině 19. a na počátku 20. století obrovské množství lidí. Postupně mohli volit všichni muži a následně i ženy. Proto se nabízí otázka, kam se tento duch poděl a na jakou hranici legitimity jsme až schopni dojít, popřípadě co ještě jsme schopni v demokratickém právním státě, kterým Česká republika bezesporu je, uznat za legitimní. Nestanovení minimální účasti pro platnost voleb totiž není ničím výjimečným. Představte si extrémní situaci, kdy k volbám nepřijde 15 -20 %, ale třeba 3 %. Takováto situace se už dávno nepodobá demokracii, byť i nevolit je volbou. Demokracie totiž potřebuje výše zmíněný prvek legitimity, a tím lze nejsnáze docílit právě volbou.
Vzpomínám si na volební šílenství, které doprovázelo volbu prezidenta republiky. Ač se nabízelo mnoho názorů, že ve skutečnosti se přímou volbou nic nemění, měla jsem pocit, že se mění především postoj voličů k samotným volbám, což potvrdila na naše podmínky celkem vysoká účast. Mnoho mladých lidí si tehdy postesklo, že ještě jít volit nemohou. Situace při těchto volbách vypadala ale tak, že většinu voličů (alespoň tedy v případě zmíněné obce) představovali lidé nad padesát let.
Není to ještě tak dávno, co jsem studovala na gymnáziu, které je nepochybně výbornou přípravou pro další studium, ale co se na něm nenaučíte jsou běžné, potřebné věci např. jak na daně, prohlášení, daňové přiznání atd. Stejně tomu tak je i co do praktické politiky se týče. Naučíte se, s čím přišel Platón, Kant či co sepsal Masaryk. Taktéž vám vysvětlí základní rozdíly pravicové a levicové politiky. Nikdo s vámi ale neřeší tu současnou politiku. Jak se v ní orientovat, co je důležité, na co se ptát. Pro mnohé se tak často politika stává abstraktním pojmem plným převzatých názorů či předsudků. Proto by naším cílem mělo být vzdělávat mladé lidi nejen v tom, co bylo, ale i v tom, co je, protože jen uvědomělá občanská společnost může něco zvrátit a předejít extrémům.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Grafika: Elections2014


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑