Pardubice podle vás


Komentář: Čeká nás Světový den proti rakovině

03.Únor 2015 12:14

Komentář: Čeká nás Světový den proti rakovině

Komentář Víta Ulrycha, lékaře Onkologického centra Multiscan v Pardubicích, ke Světovému dni proti rakovině.

Od roku 2000 je 4. únor Světovým dnem proti rakovině, který vznikl na popud iniciativy UICC (Union for International Cancer Control). Cílem této iniciativy je sjednotit svět v globálním boji proti epidemii rakoviny a do roku 2025 snížit výskyt rakoviny a počet předčasných úmrtí na ni o 25 %. Kampaň této instituce směřuje k osvojení zdravého životního stylu – zajistit dětem nekuřácké prostředí, vyhnout se obezitě dodržováním zdravé životosprávy, informovat o očkování proti rakovině a vyhýbat se nadměrnému slunění.
U příležitosti tohoto dne pořádá česká Liga proti rakovině sympozium pro laickou i odbornou veřejnost na téma rakoviny reprodukčních orgánů, které se bude konat právě 4. února v Lékařském domě v Praze.

Léčba rakoviny varlat a prsou

Rakovinou varlat u nás každý rok onemocnění asi 500 mužů nejčastěji mezi osmnácti až čtyřiceti lety. Tři desítky z nich pak zemřou. Nádory varlat patří mezi vyléčitelné typy tumorů. Výsledky léčby se za poslední desetiletí díky pokroku v oblasti diagnostiky a léčby výrazně zlepšily. Dnes lze vyléčit více než 85 % pacientů, a to i v případě přítomnosti metastatické nemoci. Metoda samovyšetření varlat není preventivní metodou, je však metodou včasného záchytu a může tedy fungovat jako prevence pokročilého onemocnění.
Zhoubný nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u žen v ČR. V roce 2011 dosáhl počet nově diagnostikovaných nádorů prsu u žen počtu 6 620, což představuje téměř 124 nádorů na 100 000 žen. Ve stejném roce zemřelo na karcinom prsu 2 032 žen, což představuje 38 úmrtí na 100 000 žen.

Karcinomy děložního těla, hrdla a vaječníku

Mezi nejčastější gynekologické zhoubné nádory patří karcinom děložního těla, vaječníku a děložního hrdla.
V České republice je ročně diagnostikováno 1000 nových případů děložního hrdla. Přitom je známa souvislost mezi nádorem a infekcí rizikovými papilomaviry a také relativně pomalý vývoj prekancerózy – předstupně nádoru. K detekci a likvidaci prekanceróz jsou k dispozici poměrně spolehlivé diagnostické i léčebné metody. Pro úspěch sekundární prevence – záchytu a odstranění prekanceróz – je rozhodující organizovaný screeningový program, který běží v současné podobě v ČR od roku 2008. Novinkou v primární prevenci je vedle známých zásad bezpečného sexu a nekuřáctví také možnost očkování profylaktickými vakcínami proti infekci lidskými papilomaviry. V ČR je možné očkovat dívky mezi 13. a 14. rokem věku vakcínami, které jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
U příležitosti Světového dne proti rakovině upozorňujeme i na další probíhající screeningové programy v České republice. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů k preventivním vyšetřením nejen k vyšetření děložního hrdla, ale i na rakovinu prsu a tlustého střeva a konečníku. ( Více informací zde.)

Onkologické centrum Multiscan

Onkologické centrum Multiscan se ve spolupráci s holdingem Nemocnice Pardubického kraje a.s. zabývá komplexní léčbou solidních nádorů včetně zhoubných nádorů prsu, gynekologických nádorů i nádorů varlat. Léčba zahrnuje chemoterapii, ozařování, cílenou (biologickou) léčbu, hormonální a podpůrnou léčbu.
Specifickou součástí léčby zhoubného nádoru děložního hrdla může být i tzv. brachyterapie (vnitřní ozařování). Na našem pracovišti k plánování využíváme plánovací systém Eclipse s modulem BrachyVision, provádíme standardně 3D plánování s fúzí obrazu CT, MR či PET. Při léčbě kombinujeme 3D intrakavitární aplikaci s intersticiální aplikací využívající unikátního systému aplikace jehel. Díky této jedinečné technice je naše zařízení vyhledáváno pacientkami i z ostatních krajů České republiky.


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑