Pardubice podle vás


Klimpl: Na konci června by se měla míra nezaměstnanosti snížit k 6 %

16.duben 2014 20:44

Na konci června by se měla míra nezaměstnanosti snížit k 6 %

Několik otázek ohledně současné situace na poli nezaměstnanosti zodpověděl Petr Klimpl, zastupitel města (ODS) a ředitel Úřadu práce v Pardubicích.

Na Pardubicku v poslední době přibývá nezaměstnaných. Co vidíte jako hlavní příčinu?

Ano, skutečně na Pardubicku, ale hlavně přímo v Pardubicích, neustále stoupá počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce (na rozdíl od ostatních regionů v Pardubickém kraji, dochází tak k „zavírání nůžek“ mezi regiony s velkou nezaměstnaností jako je Svitavsko a regionů s nízkou nezaměstnaností jako jsou Pardubice). Příčin je několik. Do evidence přicházejí lidé z různých odvětví hospodářství, což značí, že zaměstnavatelé stále hledají rezervy v nákladech a přistupují ke snižování režijních nákladů a v návaznosti na to propouštějí zbytné pracovníky. V ostatních regionech k tomu došlo v minulosti, v Pardubicích až nyní. A dalším důvodem je to, že do Pardubic nepřicházejí noví zaměstnavatelé, protože dávají z různých příčin přednost jiným regionům. Těmi důvody jsou třeba vyšší mzdové náklady v Pardubicích, nepřipravené rozvojové plochy ve městě, vyšší cena rozvojových pozemků v Pardubicích než v jiných oblastech. A to vše se pochopitelně promítá do zaměstnanosti.

Jaká je momentální poptávka na trhu práce? Hledají zaměstnavatelé spíše kvalifikovanou pracovní sílu nebo je tomu naopak?

V Pardubickém kraji eviduje úřad práce cca 27 tisíc uchazečů o zaměstnání, proti tomu je něco nad dva tisíce volných pracovních míst. A to ještě v některých segmentech neodpovídá poptávka po zaměstnancích nabídce pracovní síly. Nedá se paušálně říci, že by na trhu práce měli větší naději ti, kteří mají vyšší kvalifikaci než ti ostatní. Poptávka je velmi variabilní podle výrobního programu daného zaměstnavatele. Nyní je největší počet požadavků na odborné pracovníky v oblasti pojišťovnictví a obchodu, následují kováři a nástrojáři, pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy, poptávka je dále po řidičích, technicích, kuchařích a číšnících, ale i po svářečích a montérech.

O kolik očekáváte, že klesne nezaměstnanost na Pardubicku i v kraji s nástupem letních měsíců?

Jarní měsíce s sebou nesou každoroční sezónní pokles nezaměstnanosti. Je různý v jednotlivých regionech. Podstatně větší je na Svitavsku a Chrudimsku, tam je vliv sezónnosti 2 – 3 %, naopak na Pardubicku to je kolem jednoho procenta. Na snížení nezaměstnanosti se velmi podílí i aktivní politika zaměstnanosti, v níž jsou vytvářena místa v obcích díky evropským, ale i státním dotacím; v Pardubickém kraji bude takto u obcí dotováno kolem dvou tisíc pracovních míst. Současná míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji je 7,7 %, čekáme, že na konci června by se měla míra nezaměstnanosti snížit k 6 %, v pardubickém regionu je míra nezaměstnanosti 6,5 %, rádi bychom ji viděli co nejhlouběji pod šesti procenty. Věřím, že na snížení nezaměstnanosti se budou podílet nejen sezónní vlivy a dotace aktivní politiky zaměstnanosti, ale hlavně dopad oživení ekonomiky.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Graf: Integrovaný portál MPSV


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑