Pardubice podle vás


Karamazov o Rusku: Jsem pro nejtvrdší možné sankce

21.duben 2014 19:20

Karamazov o Rusku:  Jsem pro nejtvrdší možné sankce

Vyjádření Simeona Karamazova (ODS), jenž se zúčastnil Parlamentního shromáždění Rady Evropy, k její aktivitě.

Jak byste okomentoval stanovisko, ke kterému Rada Evropy dospěla?

Rada Evropy pozastavila Ruské federaci do konce tohoto roku výkon hlasovacích práv. Je smutné, že někteří kolegové z ČSSD, se ve svém vystoupení v Radě Evropy spíše ruských práv zastávali .

Jaký postoj sám zastáváte?

Osobně jsem pro nejtvrdší možné sankce. Není v dnešní době přijatelné, aby armáda jednoho státu vpadla na území jiného státu, které obsadí a na němž začne vykonávat svoji státní moc. Vidím proto jako velké pochybení mezinárodního společenství, že se Ukrajině nedostalo vojenské pomoci. Je zřejmé, že žádný ze států k tomu kvůli Ukrajině nebyl připraven.
Rusku prošel Krym, v současných dnech jsou v ohrožení i mnohá území na východě Ukrajiny. Pokud se Rusům opět nikdo nepostaví, příště mohou být na řadě pobaltské státy. A kdo bude po nich? Nebuďme vůči Ukrajině lhostejní, neboť by nás či naše sousedy mohl časem potkat osud stejný. Koneckonců, nebylo by to historicky poprvé.

Jaké další konkrétní kroky by dle Vašeho názoru měla Rada Evropy podniknout na zajištění ochrany lidských práv, které patří k jednomu z jejích pilířů?

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že Rada Evropy není „silovou“ organizací, která by v mezinárodním měřítku mohla cokoli reálně změnit. V úvahu tak přicházejí pouze různé rezoluce, pozastavení členství či vyloučení.
I přesto, že by šlo o gesto spíše symbolické, jsem přesvědčen, že by Ruská federace měla být z Rady Evropy vyloučena. Už jenom proto, aby Rada Evropy vyjádřila jednoznačné odmítnutí ruské agrese.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Simeon Karamazov


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑