Pardubice podle vás


Kácení v Pardubicích

26.červen 2013 19:14

Kácení v Pardubicích

Horké dny v Pardubicích nám ukázaly, jak potřebné jsou naše lesy. Stromy vyrovnávají teplotní extrémy, poskytují příjemný stín, a především filtrují vzduch a vytváří kyslík. Zeleň je obzvláště důležitá ve městech, kde je vysoká míra znečištění ovzduší. Kombinace smogu s mlhou je v zimě noční můrou pro obyvatele Pardubic. Je to ohrožení dýchacích cest a zdraví nejenom dětí. Doprava, výpary ze Synthesie a Parama, blízkost tepelných elektráren Opatovice a Chvaletice vytváří jedinečnou směs škodlivin. Mnozí občané se tedy ptají, zda mají začít nosit roušky jako v Ostravě.

Tyršovy sady

V Pardubicích se na pozitiva stromů příliš nehledí. Pro dosažení podhledového parku se kácí i zdravé keře a stromy. V Tyršových sadech jich bylo zatím pokáceno více než sto.
A jaký má být výsledek?

„Park, že uvidíme z jednoho konce až na druhý.“  uvedl podle pardubického ekologického aktivisty Miroslava Šimona, náměstek František Brendl.

„Cílem regenerace je zformovat v podzámčí prostor, který bude, při minimu architektonických a urbanistických zásahů, navazovat na kulturní dědictví i přírodní hodnotu daného místa.“ zní oficiální stanovisko Pardubic.

Dotace a zdržení

Je pravdou, že Tyršovy sady nutně potřebují revitalizaci a evropské fondy nám hodlají přispět. Na opravu parku za 84 milionů EU přispěje sedmdesáti miliony. Pokud se bude plánovaná revitalizace dlouho odkládat, mohou dotace propadnout. Čas zbývá do poloviny roku 2014. Navíc stavební povolení na projekt vyprší v srpnu, proto se v Tyršových sadech už pilně pracuje a kácí. A město chce pardubické Tyršovy sady opravit i v případě, že nestihne vyčerpat evropskou dotaci. Což se samozřejmě projeví negativně na pardubickém rozpočtu.

Velké zdržení způsobila brněnská firma D.I.S. (vítěz výběrového řízení na revitalizaci), která odmítla v minulém roce plnit uzavřenou smlouvu a jednostranně ji vypověděla.  K tomu se přidali ekologičtí aktivisté a občané, kteří peticí vyjádřili nesouhlas s plánovaným kácením více než 400 stromů. Mnohá odvolání a přezkoumání projektu vyvolala další odklad.

Celková revitalizace zasáhla nejenom Tyršovy sady, ale i park Na Špici. Tam se skácelo okolo 180 stromů. Účelem má být oživení této části města a umožnění denní rekreace obyvatel všech věkových kategorií.

Mýtní těžba

Pod taktovkou pardubického odboru životního prostředí je prováděná mýtní těžba i ve Studáneckém lese. Třebaže nepřesahuje zákonem povolenou výměru 1 ha, je citelným zásahem do prostředí. Vzniklé paseky jsou osázené do jednoho roku, avšak doba růstu jehličnatých dřevin do původních velikostí je 80 let, u listnatých stromů celé století. Bohužel, jakmile se někde utvoří paseka, tzv. holoseč, vítr více láme okrajové stromy. A k celkové katastrofě přispívají také sněhové kalamity, neboť se mladé stromky ohýbají a rostou do quasimodovských pozic.

Podle zákona o lesích je možné kácet les starší 80 let, a tak je běžné, že se při úmyslné mýtní těžbě kácejí stoleté zdravé stromy. Nedivme se proto, když nám začnou kácet stromy, které pamatují ještě naše pradědečky.

Přesto nemůžeme vinit odbor životního prostředí, protože ten vysadí cca 45 tis. kusů lesních sazenic stromků, z toho více než polovina budou sazenice dubu. Navíc věková a druhová rozmanitost lesních porostů přispívá k jejich větší odolnosti jak povětrnostním kalamitám, tak i odolnosti vůči hmyzím škůdcům.

JIří Novotný, redaktor Pardubice podle vás

Studánecký les

Foto: Jiří Novotný, PPV

Foto: Jiří Novotný, PPV

Foto: Jiří Novotný, PPV

Foto: Jiří Novotný, PPV

Foto: Jiří Novotný, PPV

Foto: Jiří Novotný, PPV


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑