Pardubice podle vás


Jiří Topolský: V komunální politice chybí osobnosti

06.říjen 2014 15:30

Jiří Topolský: V komunální politice chybí osobnosti

Rozhovor s podnikatelem a pardubický lídrem za DOMOV Jiřím Topolským.

Jiří Topolský (*1963)

Narodil se v Pardubicích. Dříve působil jako prvoligový basketbalista. V současné době podniká. V Pardubicích vede kandidátní listinu hnutí DOMOV.

Rádi byste zavedli referenda k strategickým otázkám týkajících se města, což bude znamenat také výpadek pro rozpočet města. Máte nějaký plán, který tuto situaci následně vyřeší?

V akciových společnostech města je mnoho prostředků, kterými se mrhá. Dobrým hospodařením bychom mohli dělat referenda každý měsíc a městský rozpočet by to vůbec nepoznal. U této problematiky vycházíme z průzkumů, které tvrdí, že 80 % středoškoláků se domnívá, že nelze nic změnit a tedy nemá cenu nic dělat. Dospělá populace je na tom prý podobně, což je podle mě špatně. Důležité je probudit zájem lidí. Zákonná referenda bychom dělali pouze u velmi důležitých otázek. Takzvaná informační referenda o méně důležitých otázkách bychom dělali přes internet či přes Informační centrum Pardubic. Někdo by samozřejmě mohl namítnout, že takové výsledky nebudou ze zákona závazné, ale co by to bylo za zastupitele, kdyby nerespektovali názor občanů vyjádřený v referendu. Také bychom rádi zvali občany do komisí pro výběr dodavatelů městských zakázek. Čtyři místa bychom obsadili odborníky a tři z veřejnosti (losem). Občan by si díky těmto možnostem, přímo se podílet na rozhodování uvědomil, že participace na politice má smysl.

Věříte, že by občané opravdu přišli? Podívejme se třeba na cca 21% účast při referendu o městských obvodech.

Myslím, že záleží na tom, kdo referendum vypisuje a jak se položí otázka. Souvisí to i s tím, že zde v komunální politice chybí osobnosti. Lidé musí za někým jít. Nechápu, proč náměstci nepořádají alespoň jednou za měsíc ostrou tiskovou konferenci, kde umožní jakoukoliv otázku.

Dále hlásáte, že byste chtěli levnější dopravu. Jedná se o snížení jízdného pro určité (a jaké) skupiny nebo spíše např. o reorganizaci Dopravního podniku vedoucí k levnější dopravě?

Vracím se opět k městským akciovkám. Je obecně známo, že světoví ekonomové nedoporučují městu ani státu podnikat. Můžou pronajímat, držet akcie, ale neměly by podnikat. Jednalo by se o velmi razantní změnu řízení a hospodaření Dopravního podniku. Našlo by se dostatek prostředků například pro vyjádření vděku našim seniorům tím, že po dosažení 65 let, budou jezdit zdarma.

Ještě k těm akciovým společnostem, jaké kroky byste učinili pro zlepšení hospodaření?

O Dopravním podniku jsme již mluvili, dále tu máme VAK, jehož hospodaření a chování ke svým vlastníkům – Pardubákům, je nepřijatelné. Typickým příkladem je nedávná kauza vodovodních přípojek. Vlastníci nemovitostí si je musí platit, přestože je mají předplacené v ceně vody. Cenu zhotovení a dodavatele určuje VAK. Ačkoli přípojky vedou přes městský pozemek a po dokončení se stávají majetkem vodárenské společnosti. Navíc jinou cenu za přípojku platí vlastníci nemovitostí z Dukly a jinou cenu (ne)platí majitelé z třídy Míru. Typická ukázka podnikání města.
Nebude dlouho trvat a občané se na rekonstrukce vodovodních sítí budou muset skládat sami.
Dalším příkladem zvláštního podnikání města je chvaletická skládka, město je akcionářem, pobírá dividendy, ale technické služby vozí až 70 % materiálu na skládku do Nasavrk. Samozřejmě s vyššími náklady.

Rádi byste prosadili výstavbu nových městských bytů. Neuvažovali jste o přestavbě některých nevyužitých prostor?

Určitě ano. Soukromý subjekt nikdy nedosáhne takových dotací jako město. Město je ideální subjekt na čerpání dotací, který může dlouhodobě plnit dotační podmínky. Má spoustu pozemků, proluk i nevyužitých prostor, kde může vzniknout architektonický zdařilý projekt bydlení pro mladé nebo sociálně slabší. Umožnilo by to až o polovinu nižší nájemné.

Patříte mezi kritiky nového strategického plánu. S čím nesouhlasíte?

Hlavně s tím, že strategický plán rozvoje města, který je schválen, se nedodržuje. Dodržování strategického plánu se nutně musí promítnout do schváleného územního plánu. Vše musí probíhat ve shodě mezi odborníky a veřejností a tento konsensus by mělo zajišťovat vedení města. Kdyby lidé na radnici měli vizi, byli pracovití, a více se zajímali o urbanismus, ekonomii a potřeby lidí, tak by to ve městě vypadalo úplně jinak. Poslední člověk, který měl nějaký strategický plán a úspěšně ho naplňoval, byl od roku 1491, kdy Pardubice nabyl, Vilém z Pernštejna.

Chcete také vytvořit tým na efektivní čerpání dotací. Máme přeci odbor rozvoje a strategie, nebylo by lepší posoudit jeho funkčnost a případně udělat personální změny?

Odbor rozvoje a strategie se ruší, obnovuje a zase se ruší. Fungování úředníků neznám a nerad bych jim křivdil. Mohou mít třeba jen nevhodného nadřízeného. Můj názor je takový, že pokud máme dobrý strategický a územní plán, tak potřebujeme tým lidí, odborníků, kteří do šuplíku připravují projekty vhodné pro získání vypisovaných dotačních titulů (viz Brno, Jihlava).

Znamená to tedy, že byste rozšířili úřednický aparát?

Rozhodně ne. Bylo by to stejné, jako když se dělá reorganizace firmy. Po personálním auditu se některá oddělení zúží, zruší a v případě potřeby i vytvoří. Do Pardubického kraje z ROP Severovýchod bylo nedávno poskytnuto 360 milionů korun na dotace různých projektů, Pardubice získaly z těchto dotací 3 miliony 181 tisíc na revitalizaci parku Na Špici. Například Špindlerův Mlýn získal 30 milionů korun a Hradec Králové získal okolo 100 milionů korun. Hradec Králové je totiž na rozdíl od nás připravený – má projekty v šuplíku a má plán a vizi o svém směřování.

Jak byste zhodnotil výsledky dosluhující koalice?

Průšvih. V minulých volbách se podařilo zvolit lidi, kteří jsou naprosto bez invence. Nejsou schopni organizovat, řídit a nenechají si poradit. Bohužel na vině je i arogance a lenost.

Co bude Vaší prioritou, jestliže Vás voliči dostatečně podpoří?

Prioritou bude probuzení lidí. Je důležité, abychom si všichni uvědomili důležitost našeho zájmu o veřejné dění. Pokud bude regionální politik pod přímou kontrolou svých sousedů a bude potřebovat ke svým rozhodnutím jejich názor, věřím, že spousta prospěchářů a darmožroutů se přestane do politiky cpát.
V momentě, kdy se lidé zajímají o řízení města a práci svého zastupitele, nutí zastupitele dobře pracovat.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑