Pardubice podle vás


Jiří Lejhanec: Prioritou je pro mě podpora drobných podnikatelů

29.září 2014 20:34

Jiří Lejhanec: Prioritou je podpora drobných podnikatelů

Rozhovor se zastupitelem města a lídrem za Patrioty Pardubic Jiřím Lejhancem.

Jiří Lejhanec (*1965)

Narodil se v Pardubicích, pochází z rodiny, žijící a pracující již po několik generací v samém centru města. V Chrudimi vystudoval SPŠ strojní, v roce 1989 absolvoval na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci. V obnovené firmě Lejhanec, s.r.o. měl na starosti knižní velkoobchod, který se během času rozšířil o dvě kamenná knihkupectví. Kromě toho spolupracuje s reklamní agenturou Czech Marketing na pořádání nejrůznějších akcí. V roce 2010 byl zvolen za ODS do zastupitelstva města. V letošních volbách kandiduje za sdružení Patrioti Pardubic.

V letošních volbách již nekandidujete za ODS, ale za Patrioty Pardubic. Stály za touto změnou nějaké osobní spory?

Když jsem v roce 2007 vstupoval do ODS, netušil jsem, že je jiná uvnitř než jak vypadá při pohledu z venku. Rok, nebo rok a půl jsem na všech možných sněmech opakovaně a zcela marně poukazoval na rozpory, které dělají stranu nevěrohodnou a pro mnoho pravicově smýšlejících lidí nevolitelnou. Po čase jsem zjistil, že v ODS jde hlavně o boj moc a vliv. ODS stále hledá chyby jinde, než ve skutečnosti jsou, protože jsou uvnitř a to je nepříjemné si přiznat.
Došlo k tomu, že ODS měla v kraji, městě, obvodech i všech tzv. městských firmách, ve vedení své zástupce. Přitom všichni měli mezi sebou nějaké spory. Dospělo to do stavu, kdy ODS už, díky svým chybám, nemá to postavení a důvěru lidí, jako měla v minulosti. Pro mě, jako pravicově smýšlejícího člověka, to bylo a je těžkým zklamáním. Myslel jsem, že najdu způsob, jak toto změnit, abych se za ODS nemusel stydět. Ten jsem ale nenašel.

V čem bude politika Patriotů Pardubic jiná než ta ODS?

Rozdíl je vidět už v tom, jak probíhalo sestavování kandidátek. ODS doplácí na to, že demokracie je taková, jaká je. Do strany přijmete prakticky kohokoliv, ale pokud zklame, je téměř nemožné se ho zbavit. Samozřejmě chápu důvody, proč to tak je. Když se zeptáte členů a nebo kandidátů, tzv. tradičních stran, co si myslí o své kandidátce, 90 % z nich Vám řekne, že je špatná. Řeknou to o kandidátce, kterou si sami demokraticky sestavili a zvolili.
Co se týče Patriotů, je to jednoduché. Většina lidí, kandidujících za Patrioty, neměla nikdy v životě s komunální politikou nic společného. Myšlenka patriotismu je ale zlákala k jejich osobní angažovanosti pro věci veřejné.

Jak byste, jako opoziční politik, zhodnotil výsledky dosluhující koalice?

Nechci být generálem po bitvě. Mrzí mne ale, že koalice nebyla skutečnou, funkční koalicí a to po celou dobu volebního období a paní primátorka neměla odvahu hledat jinou cestu.

Pan Linhart, jeden z kandidátů Patriotů Pardubic, stál v 90. letech při zakládání městských obvodů. Budete se případně zasazovat o jejich zachování?

Chceme docílit vytvoření takového modelu, kdy „matka chce a podporuje své děti”. Dobře víme, že současný stav nefunguje. Jsou silné názory, že by bylo lepší zrušit alespoň některé městské obvody, jako například obvod Pardubice I., vzhledem k blízkosti „malé“ radnice a magistrátu. Já si to nemyslím. Nejde o vzdálenost, jde o jiný přístup. „Malá“ radnice má přece jenom něco do sebe, protože má ke „svým“ občanům mnohem blíž a tedy se k nim jinak chová. Ale určitě jde tento systém změnit tak, aby byl efektivnější a úspornější.

Podpoříte drobné podnikatele a živnostníky? Případně jakými kroky?

Pomůžeme jim nejvíc tím, že jim nebudeme házet tzv. klacky pod nohy. Jsou to samostatní lidé, kteří nejlépe vědí, co mají dělat. Patrioti se zasadí, aby pro ně město vytvářelo co nejlepší podmínky. Chceme tak do centra města přilákat co nejvíce lidí, aby jejich cesta nekončila v AFI paláci jak je tomu teď. Za přesně stanovených a dohodnutých podmínek umožníme například bezpečné stojany na kola či poutače bez zbytečně vysokých poplatků.

Prosazovali byste třeba prodloužení otevíracích hodin předzahrádek?

Část Patriotů, asi ta mladší, se domnívá, že ano. Druhá, že ne. Já si myslím, že je třeba, aby město žilo, předzahrádky fungovaly a lidé měli možnost se bavit. Všechno má ale své meze a určitě nechci mít z Pernštýnského náměstí Stodolní ulici. Problémem je, že návštěvníci barů a restaurací mnohdy, při návratech domů, dělají velký hluk a ruší noční klid. Určitě by tedy bylo dobré, a to bez ohledu na otevírací dobu restauračních zařízení, poslat v nočních hodinách do ulic více policistů.

Rádi byste zrušili poplatek za komunální odpad, zajistili parkovací kartu zdarma pro občany a prosadili nulové jízdné do 10 a nad 65 let. Ustojí městský rozpočet takovéto výdaje?

Nulové jízdné chceme v tomto volebním období připravit tak, aby mohlo být zavedeno po roce 2018. Nejprve chceme, za určitých podmínek (četnost, třídění, atd.), zrušit poplatky za svoz komunálního odpadu. Zároveň chceme ověřit, zda cena za tuto službu, kterou si město objednává, není příliš vysoká. Víme, že například některé obvody šetří svým občanům nemalé peníze, pokud si služby objednávají tržním způsobem.
Naším cílem je zrovnoprávnit všechny občany Pardubic. Chceme i obyvatelům centra města umožnit parkování bez poplatků.

Tvrdíte, že v prvé řadě je potřeba vyřešit dopravu uvnitř města a k tomu je dle názorů Patriotů Pardubic potřeba zvýšit průchodnost několika klíčových míst. O která místa by se jednalo?

Klíčových míst je několik. Jedná se o hlavní křižovatky. V maximální míře chceme zavést volně průjezdné odbočovací pruhy a tím zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy. Důležité je zrealizovat  již dlouho uvažované propojení třídy 17. listopadu s tzv. rychlodráhou, což by odvedlo dopravu od Zelené brány. Navrhneme úpravy vedoucí k logičtějšímu umístění přechodů pro chodce. Pak máme ještě jedno řešení, které by na dlouhá léta vyřešilo dopravu v rámci celých Pardubic, ale to si zatím necháme pro sebe.

Jak ale chcete v případě křižovatky u pošty řešit přechody pro chodce?

Toto se dá řešit funkčně, architektonicky i stavebně v rámci celkového řešení prostoru přednádraží, formou pohodlných mimoúrovňových přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty.

Jste pro využití chátrajících areálů bývalých výrobních podniků (tzv. brownfields). Máte již konkrétní plány s objekty, jako je Tesla či Hůrka?

Věcí zastupitelstva je projednat a schválit věcný záměr, jak a v jakém časovém horizontu naložit s objekty po bývalých podnicích a kasárnách. To se netýká pouze bývalé Tesly a kasárnách na Hůrkách, ale také bývalé Prokopky, celého prostoru za nádražím a nebo třeba bývalého areálu tiskárny ve Smilově ulici. Využití těchto objektů je tématem pro potenciální investory, kteří jsou a jejich spolupráce s budoucím vedením města, které musí v první řadě dbát o zájem svých občanů.

Jaký názor máte na koupi Automatických mlýnů?

Je to otázka nejenom ceny, ale hlavně možnosti a schopnosti je správně využít a spravovat. Já osobně jsem pro, protože si myslím, že by město mělo dokázat využit a také spravovat takovéto historicky cenné stavby, kterých Pardubice moc nemají, ve prospěch svých občanů. Na druhou stranu ale nevím, kde na to město vezme a také zda se o mlýny dokáže opravdu řádně starat.

Co bude Vaší prioritou pokud Vás občané svými hlasy opět podpoří?

Za Patrioty bychom chtěli do fungování města prosadit náš etický kodex 5P (pozn. patriotismus, poctivost, prosperita, pracovitost a pokora), aby se lidé začali chovat podle těchto zásad. Do komunální politiky by proto měli vstoupit i takový lidé, kteří o politické angažovanosti doposud třeba ani neuvažovali, nebo do ní zatím nechtěli, ale správa věcí veřejných je natolik zajímá, že se tzv. hecnou a půjdou do toho. Možná i proto, aby na jednání přinesli trochu jiného, nebojím se říct i lidštějšího a zároveň pragmatičtějšího ducha, bez politikaření a řešení postranních, či vlastních obchodních zájmů.
Prioritou je pro mě podpora drobných podnikatelů, poskytujících služby a vytvoření maximálně příjemných a komfortních podmínek pro život občanů Pardubic v nejširším věkovém i zájmovém spektru. Toto je cíl. Vše ostatní je pouze cesta k němu.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Stanislav Kolařík


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑