Pardubice podle vás


Jiří Hájek: Je nutné zeštíhlit úřednický aparát

30.červen 2014 19:38

Jiří Hájek: Je nutné zeštíhlit úřednický aparát

Městský obvod V - Dukla
Skládá se z: Dukly, Skřivánku, Višňovky, Jesničánek, Nových Jesenčan a Dražkovic
Starosta: Jiří Hájek (SPP)

Obecná část:

Jak zpětně hodnotíte výsledky referenda?

Stále stejně. Dle mého názoru jasně prokázalo, že lidé obvody chtějí. Obvody mají lepší místní znalost a i rychlejší reakce na běžné problémy občanů.

Myslíte, že obvody budou v budoucnu  i nadále fungovat, nebo dojde k jejich eliminaci či úplnému zrušení?

Souhlasím, že je nutné zeštíhlit úřednický aparát, ale to by mělo platit pro celé město, takže i pro Magistrát. Obvody i Magistrát vytvářejí jeden celek, který se musí přetvořit najednou.

Často se před referendem mluvilo i o případném nahrazení MO komisemi místní samosprávy. Jak na tento návrh nahlížíte?

Tento nápad se mi nelíbí a nesouhlasím s ním. O jakoukoliv část města se musí starat volený politik, který zde žije a který má zájem na tom, aby aby vše fungovalo jak má. Je důležité, aby tyto názory pak uměl prosadit politicky. Nedovedu si představit, že by takto fungovala místní komise bez jakýchkoliv pravomocí a bez možnosti rozhodovat o financích a navíc jmenovaná Radou města Pardubic. Myslím si také, že žádný úředník nemůže nahradit politika, protože právě politik skládá účty svým voličům, to úředník nemusí.

Kolik činí rozpočet vašeho městského obvodu?

Náš obvod patří mezi ty větší, co se týká počtu obyvatel, jeho rozpočet činí cca 50 milionů.

Jak byste popsal spolupráci mezi MO a velkou radnicí?

Spolupráce nefunguje dobře, komunikace mezi městskými obvody a radnicí je velmi složitá. Takto dále pokračovat nelze. Musíme najít společnou řeč a naši spolupráci lépe zorganizovat. Vždyť se všichni snažíme pracovat pro občany, tak je nutné se dohodnout.

Jakého největšího úspěchu MO v tomto dosluhujícím volebním období dosáhl?

Za největší úspěch našeho úřadu ve volebním období považuji to, že se díky připravenosti projektových dokumentací a stavebních povolení podařilo kompletně vyčerpat veškeré dotace v rámci IPRM Dukla, Višňovka. A dokonce se nám podařilo získat příslib dalšího navýšení cca 60 milionů korun na rok 2015. Momentálně pracujeme na přípravě projektů, na které by se tato částka mohla využít.

Podařilo se MO získat nějaké dotace? Pokud ano, na co byly využity?

Získali jsme dotaci z Nadace ČEZ na výsadbu stromořadí v ulici Pod Břízkami. Získali jsme cenu za první místo v soutěži Cesty městy za projekt na „Zklidnění dopravy v ulici Rokycanova“. Momentálně řešíme již zmiňované navýšení dotace z IPRM a další akce jsou teprve ve fázi chystání projektové dokumentace. Rádi bychom v následujícím období využili dotační tituly  ITI.

Co se naopak nepovedlo?

Existuje pár věcí, které se nepodařilo dotáhnout do konce. Jedním příkladem je cyklostezka do Dražkovic, která se řeší již spoustu let, projekt byl ovšem dokončen až letos. Navíc se zde vyskytly problémy s odkupem pozemků. Ty by měly být momentálně téměř vyřešeny. Pokud na to nové Zastupitelstvo schválí peníze, jsme připraveni začít stavět v roce 2015. Druhým bodem je náměstí Dukelských hrdinů, zde jsme skončili u územního plánu, protože část občanů a někteří podnikatelé se postavili proti. Následně město řízení zastavilo. Nechci tento projekt opustit, jde o největší náměstí v Pardubicích a jeho tristní stav je znám nejen každému obyvateli našeho obvodu, ale i města.

Hodláte v podzimních komunálních volbách znovu kandidovat? O co se budete v případě znovuzvolení zasazovat?

Určitě ano. Zůstalo spousta nedořešených věcí, které bych rád dotáhl do úspěšného konce. Tím nemyslím jen cyklostezku a náměstí. Jsou zde i jiné věci, o kterých si myslím, že by mohly fungovat lépe. To bude ostatně součástí mého programu, s kterým budu na podzim do voleb kandidovat.

Specifická část:

Před nástupem do funkce jste sliboval otevřenost a komunikaci s občany, v průběhu volebního období však postupně zmizely dotazy na starostu ze stránek Magistrátu i městského obvodu. Jak nyní probíhá komunikace s občany a co Vás k tomuto kroku vedlo?

Dotazy na starostu zmizely z jednoduchého důvodu, občané takto komunikovali anonymně a často i vulgárně. Chyběla možnost zpětné reakce. Zkrátka se tento způsob komunikace neosvědčil a byl nahrazen Dny se starostou. Ty spočívají v tom, že občané se domluví na určitý den a čas a proberou se mnou osobně věci, které je trápí. A někdy dokonce přichází jen tak, aby si popovídali, což mě těší dvojnásob. Teď v létě využívám i možnosti projížděk obvodu na kole, při kterých mi občané rádi sdělí, kde chybí lavička, nebo kde je třeba ořezat keře či opravit chodník. Nevyhýbám se ani komunikaci prostřednictvím Facebooku nebo e-mailu.

Co se na Dukle, Skřivánku i Višňovce během posledních 4 let změnilo k lepšímu (mimo projektu revitalizace, který je součástí Integrovaného operačního programu Statutárního města)?

Opravili jsme spoustu chodníků, například A. Krause, Teplého, J. Palacha, V Ráji nebo Holcova. Vybudovali jsme parkoviště na ulici Pichlova, propojku na ulici kpt. Nálepky včetně osvětlení, zřídili parkoviště na Benešově náměstí. Opravili jsme prostor kolem bezbariérového domu na ulici Rokycanova, za který jsme dokonce získali první cenu v soutěži Cesty městy. Opravují se dětská hřiště, osazují a udržují lavičky. Zakoupili jsme protahovací stroje pro seniory. Navíc mě těší, že na kulturní a společenské akce pro naše občany chodí stále více lidí, například na letošním Masopustu se snědlo téměř 500 koblih a to se zdaleka ne na každého dostalo. Lidé chodí i na pravidelné dechovky, oslavy Svatomartinského vína, na zimní rozsvěcení vánočního stromečku nebo zpívání koled před Štědrým dnem. Jsem tomu velmi rád, protože i tady je prostor se s občany setkat a komunikuje se s nimi určitě lépe než v mé kanceláři.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Magistrát města Pardubic


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑