Pardubice podle vás


Jaké výhody či nevýhody projekt přinese?

15.duben 2013 16:52

Jaké výhody či nevýhody projekt přinese?

Zastánci projektu vidí ve splavnosti Labe až do Pardubic velký potenciál. Odmítají tvrzení, že by se jednalo o megalomanskou myšlenku a nebylo by po řece co vozit, naopak vidí velkou příležitost, která by mohla pomoci k zažehnání ekonomické krize. Dokonce i Poslanecká sněmovna v roce 2011 vyjádřila názor, že považuje splavnění Labe za velmi strategickou příležitost, s čímž souhlasí také vedení pardubického kraje a zástupci zaměstnavatelů, kteří v projektu vidí dobrou příležitost k oživení hospodářství.

Nespornou výhodou je také to, že plavebním stupněm v Přelouči by se Pardubice napojily na síť evropských vodních cest a tím i na celou Evropu, jak vysvětlil význam projektu Michael Skalický z firmy Přístav Pardubice. Navíc by mohla splavnost řeky ulehčit také okolním silnicím od mnoha těžkých a nadrozměrných nákladů, které by bylo možné přepravovat právě po vodě.

V neposlední řadě se jako výhoda projektu uvádí také zvýšení ochrany proti povodním a vylepšení rekreační zóny, výletní lodě by mohly plout až do Pardubic.

Argumenty proti stavbě

Hlavní brzdou realizace stavebních prací je již zmíněná problematika ochrany životního prostředí. Nový plavební kanál by totiž protínal biocentrum Slavíkovy ostrovy, kde se vyskytují vzácné, celoevropsky chráněné druhy. To se pochopitelně nelíbí Ministerstvu životního prostředí, které tvrdí, že projekty staveb se rozhodně neslučují se zásadami ochrany přírody a dodává, že výstavbou kanálu u Přelouče by došlo kezničení biotopů více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů právě na Slavíkových ostrovech včetně největší populace modrásků očkovaných v Čechách.

Největším protiargumentem je pak zpochybňování smysluplnosti celého projektu, neboť využití vodní dopravy je velmi malé a navíc na Pardubicku existuje souběžně s Labem nevytížený a pro náklady dostatečný železniční koridor.

Zpět na hlavní článek o splavnění Labe do Pardubic.

tn_obrazek_66.jpg


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑