Pardubice podle vás


Jak se dělí Pardubice?

07.leden 2014 19:31

Jak se dělí Pardubice?

Každý Pardubák jistě používá pro různé části Pardubic různá pojmenování, a to zejména dle svého citu. Samotné oficiální dělení našeho města je však záležitostí dosti složitou a kolikrát může odporovat onomu Pardubákovu citu. Udělejme si v tom trochu jasno.

Celé Pardubice se dělí na 8 samosprávných obvodů, 20 katastrálních území, 26 částí obce, 89 základních sídelních jednotek (urbanistických obvodů), přičemž se tyto jednotky vzájemně prolínají, čímž vzniká pochopitelný nepořádek.

Bílé nebo Zelené Předměstí?

Velkou neznámou bývají pro Pardubáky názvy Bílé a Zelené Předměstí, neboť mezi lidmi tyto názvy nežijí. Bílé Předměstí je část Pardubic na pravém břehu Chrudimky (s výjimkou Bělobranského náměstí a Labské ulice) – jeho součástí je i Židov, Hůrka, část Drážky a Slovany.
Pojmenování vychází z polohy této části města za Bílou branou, která byla stržena roku 1840.

Předměstí Zelené je analogicky pojmenováno dle Zelené brány a rozkládá se východně od ní, jeho součástí je celé území vymezené historickým centrem, Chrudimkou, Labem a železniční tratí na Chrudim – čili sídliště Závodu míru (oficiálně označované Palackého-sever), Karlovina, Dukla, Skřivánek, Višňovka i Jesničánky jsou jeho součástí.

Co je v občance?

U adres trvalých bydlišť se uvádějí právě části města – a to jsou ona dvě pardubická Předměstí či například Studánka (pozor - celá Dubina je postavena na území Studánky, a proto mají Dubiňáci ve svých občankách Studánka), Rosice, Zámek atpod. Části města mohou být rozděleny do více obvodů – např. Bílé Předměstí leží v obvodech I, III a IV. Nemusejí přesně odpovídat katastrálním územím a ne všechny „čtvrtě“ jimi jsou, například Dukla, Višňovka, Židov, Slovany či Žižín jsou pouze součástí jiných částí města.
Urbanistický obvod, neboli základní sídelní jednotka, je nejdrobnější a slouží ke zvýšení přesnosti statistických šetření.

Pardubičky nebo Studánka?

Hranice městských částí, jak je vnímá veřejnost, kolísají a mohou se lišit od oficiálních – ku příkladu území u Zámečku za železničním koridorem a vlečkou do Černé za Bory je nejčastěji považováno lidmi za součást Pardubiček, ale oficiálně je to část Bílého Předměstí a část Studánky; nebo málokdo tuší, kudy vede hranice mezi Slovany a Studánkou – svědkem této hranice je například ulice Hraniční.
Stejně tak nevyzpytatelná hranice je i mezi Zeleným Předměstím (konkrétně jeho částmi Dukla a Jesničánky) a Novými Jesenčany.
Kdo má zájem prozkoumat tyto hranice, může se podívat na digitální mapu města, jež je přístupná na stránkách pardubice.eu (oficiální stránky města), kde si zatrhne v nabídce zobrazení územního členění, jaké hranice chce vidět, a hurá se ponořit do tohoto neobjeveného světa.
Za zmínku stojí i původní, oficiální názvy sídlišť – vedle již zmíněného sídliště Palackého – sever existuje v Pardubicích i sídliště Sever, jak je nazýváno sídliště na Cihelně. Není bez zajímavosti, že se mělo úplně původně jmenovat „Sídliště Antonína Zápotockého“. Třetí oficiální, leč neužívaný název je Sídliště Tesla, což je malé sídliště z padesátých let kolem Dašické ulice, dnes zvané nejčastěji „Kamenec“.

V ulicích Pardubic se nedávno objevily modré informativní cedulky s názvy částí – nerespektují sice přesně jejich hranice, nicméně je to pěkná snaha o zvýšení povědomí, že Pardubice nejsou jen obvody, ale i různé „čtvrtě“.

Jaroslav Praisler, redaktor Pardubice podle vás
Katastrální mapa Pardubic (autor: J-a-a-p)


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑