Pardubice podle vás


Historický pohled na třídu Míru

03.leden 2013 20:30

Historický pohled na třídu Míru

Původní třídu Míru nesla název Královská třída. Každý, kdo vstupoval do Pardubic, musel projít Horskou bránou, která stála na začátku Královské třídy. Avšak za třicetileté války byla Horská brána zničena a ulice dvakrát rozbořena.

Velký stavební rozmach zažila třída Míru teprve až po požáru roku 1835, kdy zde začala výstavba nových budov. Svá sídla zde otevírali například také přední rakousko-uherské banky a ulice se tak stala hlavní obchodní a společenskou tepnou města.

V průběhu času zde bylo postaveno mnoho významných budov, za zmínku stojí např. Krudencův palác, později známý jako palác Hybských, první z větších staveb na třídě Míru. Byl postaven na konci 19. století a do první světové války byl nejhonosnější stavbou v okolí.

Dále zde stál například hotel Veselka, který však po zestátnění v roce 1950 vlivem nedostatečné údržby zchátral a v roce 1972 byl stržen. Také budova, kde dnes sídlí restaurace Mc Donnald’s, má zajímavou historii. Sídlilo zde totiž dlouhá léta významné Liebichovo nakladatelství a knihkupectví.

Zpět na hlavní článek o plánu přestavby třídy Míru


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑