Pardubice podle vás


Historické zastavení na hlavním nádraží

19.říjen 2015 20:09

Historické zastavení na hlavním nádraží

Téměř každý Pardubák aspoň jednou v životě jel někam vlakem z pardubického nádraží. Pro někoho z nich je cesta vlakem každodenním rituálem, pro někoho jen první zastávkou při výletu. Přesto asi málokdo pomyslí na to, že se právě dostal na místo, kterému Pardubice vděčí za svůj rozmach a růst.

Železnice znamenala pro Pardubice převratnou ekonomickou i společenskou změnu. Už malé děti se ve škole učí o důležitosti železnice v Pardubicích. Pojďme se tedy podívat podrobněji na dějiny hlavního nádraží a železniční trati v Pardubicích vůbec.

Stavba železniční dráhy začala v září roku 1843. Směřovala do Kolína, zatímco její další část směřovala do České Třebové. S její stavbou je spojena i změna koryta řeky Chrudimky v oblasti pod Vinicí, které bylo narovnáno a přemostěno kamenným viaduktem. Na jaře 1845 byla nová trať napojena na nádraží v Pardubicích za velké zásluhy inženýra Jana Pernera. Budova prvního nádraží byla osvětlována petrolejovými lampami a zdobena byla velkými hodinami na průčelí a nápisem Bahnhof, německy nádraží.

První vlak, první pošta

Nepříliš velká stavba však zažila velkou při průjezdu prvního vlaku 20. srpna 1845. V 6 hodin ráno vyjel z Olomouce vyzdobený vlak putující do Prahy. Za dělových salv a davu mnoha vítajících lidí s bíločervenými vlaječkami vjel okolo půl dvanácté dopoledne první vlak do Pardubic. Na nádraží jej přivítali představitelé městského magistrátu, duchovenstva i úřednictvo chrudimského kraje. Mezi pasažéry prvního vlaku byli arcivévoda František Karel, otec pozdějšího císaře Františka Josefa I., uherský palatin Josef, pražský arcibiskup Schrenk, nejvyšší zemský hofmistr Salm a zástupci stavů. Po krátkém odpočinku a přípitcích pokračovala výprava s vlakem až do Prahy. Od 1. září se dráha začala užívat i pro veřejnost. Díky novému nádraží byla v Pardubicích zřízena i první pošta, která sídlila zpočátku u nádraží.

Rozvoj obchodu a podnikání

Vlaková dráha umožnila prudký rozvoj obchodu i podnikání. Po městě začaly v padesátých letech růst podniky a nový stavební rozvoj umožnil vzniku nové části města blízko nádraží. Pardubice se pomalu stávaly významným centrem východních Čech. V únoru 1855 byla povolena stavba trati z Pardubic do Liberce, která měla zajistit spojení s průmyslově využívaným severem Čech. Samotná výstavba trati začala v místech U Svaté trojce v září 1856 a už koncem dubna stál železniční most přel Labe. Celá nová trať byla dokončena o vánocích 1858 a první jízda proběhla v lednu následujícího roku. Rozšíření spojení bylo v Pardubicích provázeno ještě se stavbou nové nádražní budovy v letech 1858 až 1859. Trať do dnešního Havlíčkova Brodu, dříve zvaného Německý Brod přibyla roku 1871 a nahradila tak dostavníky, které spojovaly Pardubice s městy na jihu.

Nová budova a nové výzvy...

Nová budova nastoupila do provozu 15. dubna 1859 a její prostory již byly vybaveny na větší provoz. Budova prokázala svou úlohu při prusko-rakouské válce roku 1866, kdy vlak přivážel raněné vojíny. Téhož roku dorazil na pardubické nádraží i sám císař František Josef I., který navštívil město a mimo jiné i zdejší reálku. Rok nato zažilo pardubické nádraží velké shromáždění lidí, které vítalo návrat svatováclavské koruny zpět do Čech. Korunovační insignie byly vlakem vypraveny z Vídně do Prahy.

Po barvitém devatenáctém století nás čeká století nové. V jeho průběhu získala budova hlavní stanice současnou podobu. Stavební změny nebyly to jediné, co nádražní budovu čekalo ve 20. století. Na pokračování v naší cestě za historií nádraží a dráhy se můžete těšit v dalším článku.

Dominik Müller (externí odkaz) (nové okno), redaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Archiv Východočeského muzea - Přednádraží, 1930; nástupiště, 1907


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑