Pardubice podle vás


Haas: „Rozdávání „politických trafik“ současným vedením bez skrupulí pokračuje

26.květen 2015 18:33

Haas: „Rozdávání „politických trafik“ vedením pokračuje

Pardubické zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo hned několik bodů, které opozice kritizovala již po předložení Radou města.

Celkem 26 hlasy prošlo usnesení, které umožňuje stát se členy kontrolního a finančního výboru města také těm, kteří nejsou občané Pardubic.

„Město Pardubice je územním samosprávným celkem občanů spravujících samostatně záležitosti svého města. Úplně obyčejným selským rozumem z toho jednoznačně vyplývá, že členy orgánů našeho města (protože právě prostřednictvím orgánů města občané své město spravují) by měli být jen občané Pardubic,” říká k tématu zastupitel města Karel Haas (ODS). Ten si také pokládá otázku, kdo rozhodne o tom, zda dotyčný neobčan má dostatečný blízký vztah k městu, aby mohl působit v jeho orgánech.

Město zaplatí za lóži o 900 tisíc korun navíc

Další pochybnosti u některých zastupitelů ODS vzbuzuje navýšení pronájmu městské lóže na dostihovém závodišti, který se oproti minulému roku zvedl o 61 % z 1,5 milionu (za rok s DPH) na 2,42 milionu korun. Haas pronájem lóže pro město s cateringem pro 150 lidí komentuje jako naprosto neefektivní vynakládání veřejných prostředků.

Jan Řehounek (ANO), náměstek primátora, k návrhu poznamenal, že jeho cílem je narovnat dlouhodobé vztahy mezi městem a spolkem. Václav Snopek (KSČM) k tomuto tématu na zastupitelstvu poznamenal, že kontrolní výbor doporučil jednomyslně návrh schválit.

„Za užívání „městské vele-lóže“ D/402 pro 150 osob v běžný dostihový den (mimo Velkou Pardubickou) bude město platit 75 tisíc korun. Ceníková cena za užívání ještě větší lóže na tribuně B (shodně ve 4. patře) pro 160 osob činí ve shodné dostihové dny pouze 60 tisíc korun. Pro srovnání ceníková cena za užívání lóže na tribuně A (shodně ve 4. patře) pro 100 osob, tedy s přesně dvoutřetinovou kapacitou oproti městské „vele-lóži“, činí v běžný dostihový den pouhých 20 tisíc korun,” porovnává jednotlivé ceny Haas.

Místo v dozorčí radě získal Němec

Posledním tématem, ke kterému zastává Haas negativní postoj je obsazování dozorčích rad společností s majetkovým podílem členy politických stran současné koalice. Rozdávání „politických trafik“ současným vedením města podle něj bez skrupulí pokračuje: „Nová pardubická koalice opět rezignovala na jakékoliv věcné a objektivní představení odborných kompetenci navrhovaného kandidáta a vyslala Jana Němce „hájit barvy města“ do dozorčí rady společnosti VAK Chrudim. Jan Němec z TOP 09 sice neuspěl v loňských volbách, nikdo v Pardubicích nezná jeho, zřejmě dobře utajenou, odbornost v oblasti vodárenství, ale míří již do  třetí dozorčí rady společnosti s majetkovým podílem našeho města.”

Šarlota Šudrychová (externí odkaz) (nové okno), šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: ANO Pardubice


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑