Pardubice podle vás


Fučíkova, Obětí 24. srpna, Družby... aneb pardubické ulice

29.duben 2014 20:33

Fučíkova, Obětí 24. srpna, Družby... aneb pardubické ulice

V Pardubicích máme 456 pojmenovaných ulic, náměstí, tříd, nábřeží, sadů a mostů. Z toho je jich 174 pojmenováno po význačné osobě, 137 dle místopisného označení (K Pašti, Příhrádek, Na Vrtálně) či dle umístění (Pod Hřbitovem, U Panasonicu), 48 dle sídel (Kyjevská, Hradecká, Dubinská), 97 dle něčeho jiného (22. července, Chemiků, Nová).
Mezi nejbizarnější názvy v Pardubicích patří třeba nemošická ulice Plemenářský podnik nebo pojmenování cesty kolem Labe u loděnice Arosa Areál vodních sportů.
Některé názvy jsou vpravdě malebné, kupříkladu Na Vrtálně, Kokešova, Na Klárce, K Pustinám, Na Parohách... Názvy takovéhoto druhu (vyjma Kokešovy) jsou vděčné i tím, že nejsou poplatné době a často připomínají reálie místa již zaniklé – třeba ulice Ve Lhotkách a Na Bukovině odkazují k zaniklým vesnicím Lhotka a Bukovina, ulice Ke Mlýnu ve Starých Čivicích připomíná mlýn, jenž stával na Podolském potoce.
Názvy veřejných prostranství schvaluje rada města na základě návrhů zastupitelů a městských částí.
V České republice nemohou být pojmenovány ulice podle dosud žijících osob.

Demokratická mládež opravdu demokratická?

Připomínat duch minulého režimu mohou ulice Družby, Odborářů, Varšavská a snad i nejznámější třída Míru. Mnozí lidé znejistí u Fučíkovy ulice v Nemošicích. Ta je opravdu pojmenována po Juliu Fučíkovi, ale ne po komunistickém odbojáři, nýbrž po jeho strýci, skladateli a dirigentu vojenských hudeb.
Je s podivem, že rok 1989 přežila ulice Demokratické mládeže, jež je pojmenována podle Federace demokratické mládeže, která byla organizována sovětským táborem, dodnes existuje a jejím členem je český Komunistický svaz mládeže. Zřejmě je tomu tak díky na první pohled nezávadnému názvu. Pardubice jsou ale na tom v tomto ohledu vcelku dobře – například v Ostravě najdeme ulice Pětiletky, Svazácká, Údernická, v Karviné Marxovu a Engelsovu...
Mimo pochopitelných větších změn pojmenování kvůli změně režimu docházelo také ke změnám z důvodu duplicity názvů v rámci Pardubic, k těm největším tohoto druhu došlo v letech poválečných a také v roce 1998, kdy byla přidělena pojmenování ulicím i v okrajových částech města, jako jsou Mnětice či Staré Čívice.
Některé osobnosti se mohou cítit nadřazeně – J. K . Tyl má ulici J. K. Tyla v Rosicích i Tylovu u divadla. Jan Amos Komenský a Bedřich Smetana mají ulici i náměstí. Svatopluk Čech má Čechovo nábřeží i Čechovu ulici, stejně jako Jaroslav Vrchlický. Po Miroslavu Tyršovi máme jak nábřeží, tak sady. Sady a ulici má i Václav Bubeník.
Tyto „nepravé dublety“ odstraněny nebyly.
Zvláštním případem jsou ulice Wintrova I a Wintrova II; tyto ulice se měly spojit v jednu, ale nejdřív tento plán hatilo zahradnictví a dnes mu brání budova gymnázia.

Po kom jsou ulice pojmenovány?

Mezi význačnými osobnostmi, jež mají svoji ulici či náměstí, najdeme mimo postav z české historie, výtvarného umění a literatury i velké množství různých postav pardubického života, zejména z přelomu 19. a 20. století.
Pro příklad uveďme Jiljího Vratislava Jahna, básníka, ředitele pardubické reálky a říšského poslance, jenž žil v letech 1838-1902 či MUDr. Stanislava Schulhofa (1876-1919), pardubického zubaře a nadšeného propagátora esperanta.
Macešsky se Pardubice chovají k architektům, již zde postavili význačné stavby, autor krematoria Pavel Janák, Josef Gočár ani třeba Oldřich Liska, který postavil například Dům Charlotty Gariggue-Masarykové, ulici nemají. Ulice Jiříkova na Karlovině, jež připomínala stavitele Zelené brány Jiříka z Olomouce, byla po výstavbě nového sídliště a zániku staré Karloviny přejmenována na Jiřího z Poděbrad. Podobnou historii má i ulice Karla IV., která se jmenovala až do 70. let Karlova podle písaře z dob Viléma z Pernštejna Karla na Stebni.
Zajímavostí je, že v některých částech města jsou ulice, slující se názvem po osobnostech určitého ražení.
V Ohrazenicích najdeme ulice, nesoucí jména českých spisovatelů (Hrabalova, Ortenova, Kollárova, Marie Majerové), v Rosicích a Polabinách IV podle malířů (Oskara Brázdy, Danihelkova, Kavánova, Brožíkova).
Většina ulic v sídlišti Dubina se pyšní názvy po postavách z druhého odboje, před rokem 1990 nesly však pojmenování po příslušnících komunistického odboje za druhé světové války či po význačných postavách sovětské historie. Například Erno Košťála se jmenovala M. V. Frunzeho, Josefa Janáčka zase Sverdlova.
Ulic, pojmenovaných po osobnostech druhého odboje je v Pardubicích celá řada. Lahůdkou je dvojice ulic Tolarova a Jiřího Potůčka (telegrafista vysílačky Libuše), Jiří Tolar bylo totiž Potůčkovo krycí jméno.
Mezi osobnosti, podle nichž jsou pojmenované pardubické ulice, se řadí i tři cizinci – Maxim Gorkij, W. A. Mozart a Jurij Gagarin. Je otázkou, nakolik si tito pánové zaslouží místo mezi osobnostmi, jež jsou poctěny „svým“ názvem ulice v Pardubicích.

Jak to bylo a je s třídou Míru?

Hlavní pardubická třída se od roku 1874 jmenovala Královská třída, mezi lety 1916-1918 třída Arciknížete Františka Karla, za první republiky Wilsonova třída, za okupace nesla „pokojný“ název Na Zeleném, mezi lety 1945 až 1962 Stalinova třída a od roku 1962 vcelku neutrální název třída Míru. V souvislosti s rekonstrukcí tohoto pardubického korza a výstavbou pomníku letci Janu Kašparovi se objevily návrhy na přejmenování na třídu Jana Kašpara. Dodejme, že Kašparova ulice je v Pardubicích u Zborovského náměstí.
Jedna z nejčastějších chyb při psaní ulic je psaní velkého písmene u obecného pojmenování – ulice, nábřeží, sady, náměstí, třída... Máme tedy třídu Míru, náměstí Republiky, most Pavla Wonky.
Velké písmeno je namístě pouze jedná-li se o název zastávky – Třída Míru, Náměstí Republiky.

Pardubická „uliční“ nej

nejdelší ulice: Pražská (3 100 m, pouze přímý směr, bez větví)
nejkratší ulice: Pod Sklípky (30 m, i s „myší dírou“)
nejdelší název: náměstí Československých legií
nejkratší název: Malá
největvenější ulice: Bartoňova (8 hlavních větví)

Zevrubné informace o názvech veřejných prostranství v Pardubicích – i zaniklých – poskytuje příručka Místopis města Pardubic.

A jak jste Vy, Pardubané, spokojeni s pojmenováními ulic v Pardubicích? Jaké názvy se vám
líbí a jaké naopak ne?

Jaroslav Praisler, redaktor portálu Pardubice podle vás
 

Související články


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑