Pardubice podle vás


Městské obvody - jaké jsou argumenty?

24.Únor 2013 21:22

Městské obvody - jaké jsou argumenty?

Druh argumentu Pro městské obvody Proti městským obvodům
existence MO je výrazem práva občanů na co nejširší správu vlastních záležitostí není nutná
finance existence MO znamená pouze minimální zvýšení finanční zátěže zrušením MO lze ušetřit značné prostředky
cestovní vzdálenost k úřadu MO má občan kratší vzdálenost; rovněž jsou kratší i čekací lhůty cesta do centra města je pro většinu občanů pravidelná a  tudíž nepředstavuje zátěž

znalost problematiky a přístup

úředník MO zná svůj MO mnohem lépe než úředník z magistrátu, má individuální přístup úředník z magistrátu má větší nadhled a odbornost
politika starosta, radní a zastupitelé na MO jsou občanům mnohem blíže; jejich existence zlepšuje i politickou kulturu model jediného primátora, radních a zastupitelů pro celé město je dostačující
územní celistvost hrozí odtržení jednotlivých částí v případě zrušení MO toto nebezpečí nehrozí

V současné době se obvody zabývají touto činností:

  •  sestavení rozpočtu a hospodaření dle něj,
  •  vypracování námětů a studií na rozvoj městského obvodu,
  • návrhy na velké opravy a investiční výstavbu na území městského obvodu,
  • údržba a úklid veřejného prostranství, údržba veřejné zeleně, výsyp odpadkových košů apod.,
  • údržba a oprava místních komunikací a chodníků,
  •  podání návrhů a podnětů týkajících se městské hromadné dopravy,
  •  vytváření podmínek pro zájmovou činnost dětí a mládeže v oblasti volného času,
  • správa místních uměleckých, kulturních a specializovaných zařízení (sportoviště, knihovny ….),
  • sledování kvality zdravotních služeb, tvorbu a ochranu životních podmínek.

Problematikou těchto dvou variant se zabývá tato studie, která byla vypracována na podnět zastupitelů města Pardubice:
Analýza výkonu agend přenesené působnosti v podmínkách statutárního města Pardubice


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑