Pardubice podle vás


Esperanto je stále živé – i v Pardubicích

14.duben 2016 19:17

Esperanto je stále živé – i v Pardubicích

Když v roce 1887 polský lékař Ludvík Lazar Zamenhof představil svůj umělý mezinárodní jazyk, doufal, že se jím jednou bude mluvit po celém světě. Jazyk, jemuž se později začalo říkat esperanto, se zatím sice úplně masového rozšíření nedočkal, jeho přívrženci jej ovšem používají dodnes – a to na celém světě. Výjimkou nejsou ani Pardubice, kde esperantský klub funguje déle než sto let.

Když přijde člověk na pravidelnou esperantskou schůzi, zarazí ho, že slyší češtinu. „Na schůzkách mluvíme česky. Esperantem mluvíme na zahraničních výjezdech s esperantisty z cizích zemí nebo když k nám přijede návštěva ze zahraničí. Během chvíle se rozmluvíme a pak už nám ani nepřijde, že nemluvíme mateřštinou,“ osvětluje jedna z přítomných esperantistek.

Během schůzek pardubičtí esperantisté pracují na překladech do esperanta, průvodcích v esperantu a také na měsíčníku INFORMILO, který rozesílají na téměř 200 adres doma i v zahraničí. Toto periodikum kompletně vzniká v soukromém bytě, který slouží esperantistům jako zázemí a kde se také každé pondělí scházejí (v počtu šesti až devíti lidí).

Renesance díky internetu

Při návštěvě schůzky nelze přehlédnout, že skoro všichni její účastníci patří ke starší generaci. „Za minulého režimu jsme měli slušnou mládežnickou základnu, pořádali jsme dokonce tábory a dětské kurzy. Dnešní mladá generace se neschází tak často, ale komunikuje moderněji pomocí internetu. Díky němu zažívá esperanto renesanci,“ vysvětluje nestorka pardubického klubu Jarmila Rýznarová. „Existuje třeba kroužek E-mental' v Praze, kde se sdružují mladší čeští i zahraniční esperantisté a vyvíjejí velmi pestré aktivity,“ přidává další členka důkaz, že nejrozšířenější umělý jazyk stále žije.

Vlajka esperanta

Rozkvět, i díky mladému pokolení, zažívá Zamenhofův jazyk zejména v Asii nebo třeba v Brazílii. Udávaný počet celkových mluvčích na světě kolísá mezi jedním až dvěma miliony. Český esperantský svaz, sídlící v E-muzeu ve Svitavách, má na 700 členů a zastřešuje 55 klubů.

Esperanto dělá přátele

Na otázku, proč užívají a propagují mezinárodní jazyk, který se masově nerozšířil, pardubičtí esperantisté odpovídají: „Kdo chce být úspěšný, učí se anglicky, kdo hledá přátele, učí se esperanto“.

Pardubičtí nadšenci pro tento umělý jazyk hostili už mnoho cizinců, kteří cestují světem, využívajíce pohostinnosti místních esperantistů. „Měli jsme tu třeba Japonce, Číňana nebo Brazilce,“ přibližuje J. Rýznarová. Cestování po světě umožňuje projekt Pasporta Servo, jenž zajišťuje nocleh u esperantských rodin ve více než 90 zemích.

Největším setkáním přátel esperanta bývají každoroční světové kongresy, vždy v jiné zemi s účastí kolem tří tisíců účastníků. V roce 2015 Pardubičané pořádali zájezd na stý kongres do francouzského Lille a letos navštíví slovenskou Nitru.

Esperanto v klubovně i na zámku

Pokud vás esperanto zajímá nebo právě zaujalo, na schůzkách jsou všichni vítáni – každé pondělí od 17:00 na adrese Na Okrouhlíku 953/21. Klub informuje o své činnosti i prostřednictvím vývěsky na třídě Míru u pekárny Hrubý. Pod záštitou Magistrátu města Pardubic pořádá pardubický klub 19. esperantský den, který se koná v sobotu 4. června 2016 od 10 hodin v kavárně na pardubickém zámku. (Více informací zde). Nejznámější stránky o esperantu, kde se můžete jazyk pomocí E-kurzů naučit, najdete na adrese www.lernu.net.

Pardubické kluby

Pardubický esperantský klub vznikl v roce 1909. Jeho zakladatelem byl zubní lékař Stanislav Schulhof, po němž je pojmenována ulička spojující ulice Na Okrouhlíku a Okružní. Klub funguje dodnes, přestávky v činnosti zaznamenal pouze během let válečných. Za minulého režimu střídal různé zřizovatele, kupř. Osvětovou besedu či KD Dukla. V roce 1990 přesídlil do Pardubic i Svaz zdravotně postižených esperantistů (AEH), s nímž Klub esperantistů dr. Schulhofa (což je dnešní název pardubického esperantského spolku) velmi úzce spolupracuje. Obě organizace sídlí v ulici Na Okrouhlíku.

Esperanto:
Esperanto je umělý jazyk, vytvořený polským židovským lékařem z Białystoku Ludvíkem Lazarem Zamenhofem, který jej zveřejnil v roce 1887 pod pseudonymem Doktoro Esperanto. Zamenhof při tvorbě jazyka vycházel z existujících národních jazyků, zejména z románských. Esperanto ovšem nese znaky i jazyků germánských, slovanských či dokonce čínštiny. V jazyce neexistují žádná nepravidelná slovesa apod., snáze se tak učí ve srovnání s jazyky národními. Idea esperanta spočívá v jeho demokratičnosti – esperanto nikomu nepatří, pro všechny je to „cizí“ jazyk. Je tak zdrojem rovnoprávnosti ve vztazích mezi příslušníky různých národů. Esperanto není jediným uměle vytvořeným mezinárodním jazykem, je však z nich nejpoužívanější a nejrozšířenější.

Více informací na www.esperanto.cz.

Jaroslav Praisler (externí odkaz) (nové okno), redaktor portálu Pardubice podle vás


Hledáme nové stážisty

Rád/a píšeš nebo fotíš? Máš čas a chuť se věnovat tématům, která hýbou Pardubicemi?

Pokud jsi student/ka střední či vysoké školy nebo je ti do 26 let, rádi tě přivítáme do našeho týmu. Napiš nám na info@pardubicepodlevas.cz, kde se od nás dozvíš víc informací. V mailu stručně popiš svou motivaci a něco málo o sobě, přiložit můžeš také článek či fotografii na ukázku. Předchozí zkušenosti nejsou podmínkou.


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑