Pardubice podle vás


Důvody k revitalizaci Tyršových sadů

28.leden 2013 11:46

Důvody k revitalizaci Tyršových sadů

Na místě, kde se dnes rozléhají Tyršovy sady, stál původně pernštejnský náhon. Zkraje 20. Století byl však zasypán a proměněn v mokré louky. Podnět k proměně zámeckého okolí ve výstavní park dala výstava tělovýchovy a sportu, která se v Pardubicích konala roku 1931. Na tehdy postavenou taneční kavárnu U jezírka, Rotundu nebo autopavilon s letním kinem mohou obyvatelé Pardubic dnes již pouze nostalgicky vzpomínat.

Milan Košař prozradil pro pardubicky.denik.cz (3.9.2010): „Velmi nešťastnou snahou o oživení tohoto prostoru v období totality byla výstavba sportovní haly při ulici U Stadionu, která naštěstí nebyla dokončena a jejíž torzo hyzdí západní okraj parku dodnes.“

Mezi hlavní důvody, proč je nutné přistoupit k revitalizaci parku, patří především rozpadající se koncepce parku z roku 1931. Park v současné době přestal plnit svou funkci, dnes již fyzicky dožívá. Špatný stav provozních a technických prvků je pouze logickým vyústěním nedostatečné údržby parku za posledních padesát let.

Proč revitalizace?

Hlavní důvody revitalizace:

  •   rozpadající se koncepce parku z roku 1931
  •   současný park v současné době fyzicky dožívá
  •   nečitelná kompozice a architektura parku
  •   park přestává plnit svoji funkci
  •   špatný stav provozních a technických prvků
  •   chybějící občanská vybavenost parku, osvětlení, mobiliář

„Během rekonstrukce tak bude například nově vysazeno 188 dlouhověkých dřevin, které vytvoří tzv. páteř zeleně parku. Cílem regenerace je zformovat v podzámčí prostor, který bude, při minimu architektonických a urbanistických zásahů, navazovat na kulturní dědictví i přírodní hodnotu daného místa,“ uvedl server tyrsovysady.pardubice.eu (16.6.2012).

Nezdařený pokus o revitalizaci

Na projektu revitalizace Tyršových sadů se pracuje od roku 2002. Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována v březnu roku 2011, právní moci nabylo stavební povolení v srpnu téhož roku. Na základě výsledků výběrového řízení na realizaci stavby byla podepsána smlouva s firmou D.I.S. s. r.o. Ta však 19. července 2012 odmítla zahájit práce. Jako hlavní důvod firma uvedla neúplnost stavebních plánů.
Kvůli komplikacím se zahájením prací se termín revitalizace značně posune.


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑