Pardubice podle vás


Dašice: Empír na Loučné

24.květen 2015 20:56

Dašice: Empír na Loučné

Prvním městem, na něž natrefíte při cestě z Pardubic směrem na východ, jsou Dašice. Každý, kdo jimi někdy projížděl, si nejspíše povšiml opravdu rozlehlého náměstí, které má ve srovnání se zbytkem města opravdu úctyhodné rozměry.

Na náměstí T. G. Masaryka není zajímavá jen jeho rozloha, nýbrž také pozdně rokokové a empírové měšťanské domy z přelomu 18. a 19. století. Namátkou třeba snadno rozpoznatelný dům U Zeleného stromu, na jehož omítce se onen strom opravdu skví, či nedávno opravená radnice na nároží náměstí a Komenského ulice. Ve srovnání „městskosti“ samozřejmě Dašice se svým krajským městem prohrávají v naprosté většině hledisek. Pokud bychom ale podmiňovali městská práva existencí podloubí ve městě, tak se privilegovanými stanou Dašice, neboť měšťanský dům na nároží hlavního náměstí a Havlíčkovy ulice se podloubím pyšní, zatímco v Pardubicích bychom takový dům hledali marně.

Velkořemenářova vila

Stavby kolem náměstí jsou jádrem dašické městské památkové zóny, vyhlášené v roce 1990. Do ní patří i trojlodní barokní kostel Narození Panny Marie v Havlíčkově ulici, který upoutá dvěma mohutnými věžemi. Pokud pokračujeme Havlíčkovou ulicí dále, dorazíme až k pozoruhodné stavbě Vosáhlovy vily. Tuto novorenesanční stavbu s bohatým zdobením si nechal postavit dašický velkořemenář Josef Vosáhlo v letech 1900–1901. Architektem byl Jan Vejrych, mimo jiné autor pardubické radnice. Dašický architektonický skvost byl po roce 1948 znárodněn, posléze obestavěn průmyslovými budovami a postupně chátral. Dnes nový majitel provádí postupnou rekonstrukci, ovšem vila je trvale znehocena umístěním v průmyslovém areálu.

Poslanec i matematik

Vrátíme-li se o pár set metrů zpátky a přejedeme-li na druhý břeh Loučné, uvidíme před sebou rodný domek Josefa Hybše. Ten jest poněkud zchátralý, přece jen postava sociálnědemokratického poslance, který se v roce 1921 přiklonil k nově vzniklé KSČ, není dnes zrovna terno, nicméně status kulurní památky má Hybšův domek stále.

Dalším známým dašickým rodákem je člověk, jehož znají snad všichni středoškoláci, autor sbírek úloh z matematiky, význačný český matematik František Běloun; upomínku naň bychom ovšem v dašických ulicích hledali marně.

Mlýn, kde se vyrábí elektřina

Proti proudu Loučné dojdeme od Hybšova domku k velké novorenesanční budově mlýna z neomítnutých režných cihel s přístavbami. V tomto mlýně se už drahně let nemele, ovšem více než osmdesát let roztáčí Loučná v mlýně turbíny malé vodní elektrárny, která má dnes výkon 175 kW a je tak společně s tou platěnickou nejvýkonnější elektrárnou na toku Loučné. Za budovou mlýna, poněkud schovaný, stojí u mlýnského náhonu 23m vežový vodojem z roku 1921. Naproti mlýnu přes silnici je restaurace Dašické sklepy, která láká na vlastní pivo, ovšem to je tak trochu vějička, neboť se „dašické“ pivo nevaří přímo v Dašicích. Pokud byste se divili, že před budovou sklepů vlaje ukrajinská a zakarpatská (podkarpatoruská) vlajka, tak vězte, že majitel je Ukrajinec.

Pokud někdy pojedete před Dašice, zkuste si všimnout všech dašických povšímnutíhodností, Dašice nejsou jen malé „průjezdní“ město, kde jsou na začátku mrazírny a vprostřed velké náměstí.

Jaroslav Praisler (externí odkaz) (nové okno), redaktor portálu Pardubice podle vás

Dašická radnice

náměstí T. G. Masaryka

Měšťanský dům s podloubím

novorenesanční mlýn

Vosáhlova vila

Detail zdobení Vosáhlovy vily


Podpořte nás

Vážení čtenáři,
v současné chvíli se pokoušíme získat příspěvky na naši další činnost. Rádi bychom se v budoucnosti pustili do dalších projektů, jako byly předvolební debaty, workshopy či známkování zastupitelů, na to nám ovšem chybí dostatek finančních prostředků.
Pokud k nám rádi chodíte a líbí se Vám naše práce, budeme vděční i za jakýkoli příspěvek. Stejně tak i za šíření této zprávy nebo pomoc při hledání sponzorů. Více informací naleznete zde. Děkujeme.

Za redakci,
Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑