Pardubice podle vás


Daniel Vondra: Na radnici se budu chovat čestně

09.říjen 2014 19:12

Daniel Vondra: Na radnici se budu chovat čestně

Kandidáti do 25 let (včetně): Rozhovor s Danielem Vondrou, kandidátem č. 12 za Patrioty Pardubic.

Daniel Vondra (*1989)

Narodil s v Pardubicích, v současné době studuje politologii a mezinárodní studia. Před spoluzaložením Patriotů Pardubic, za které na kandiduje na velkou radnici, působil jako člen oblastní rady ODS.

V minulém roce jsi ještě působil jako člen oblastní rady ODS. Co pro tebe bylo rozhodujícím momentem pro odchod ze strany?

Do ODS jsem vstupoval jako do liberálně konzervativní strany, která hájí svobodu, parlamentní demokracii, lidská práva a českou státní suverenitu. Uznává minimální roli státu, hájí zásady tržního hospodářství, zasazuje se o stabilitu veřejných rozpočtů a podporuje zodpovědnou sociální politiku pro opravdu potřebné. V neposlední řadě jsem bral ODS jako stranu, která se výrazným způsobem zasadila o vstup České republiky do NATO a Evropské unie (kde zájmy republiky tvrdě hájí), a stranu prosazující silnou euroatlantickou vazbu. ODS jsem zkrátka bral jako stranu, která bojuje za zájmy slušných a pracovitých lidí, stranu, která se snaží transformovat Českou republiky z komunistického marasmu na prosperující a moderní typ liberální západní demokracie. Všechny tyto zmíněné hodnoty jsou pro mě zásadní. Vše je ale o lidech, ODS bohužel postupně začala poměrně značnou část svého programu porušovat, na což jsem pravidelně upozorňoval (zvyšování daní, přímá volba prezidenta, rezignace na tezi minimálního státu, atd.) Co ale považuji za naprosto zásadní problém, je to, že ODS byla a velká její část stále ještě je ovládaná tzv. politickými podnikateli, kteří si z České republiky udělali „dojnou krávu“. Proti těmto praktikám jsem opakovaně veřejně vystupoval. Podporoval jsem razantní odstřihnutí a vyhození politiků, kteří mají máslo na hlavě, a zrušení problémových oblastních sdružení. Po nástupu Petra Fialy došlo k určitým změnám k lepšímu. V pardubické ODS naopak došlo k razantnímu zhoršení politické kultury a zvolení lídra bylo poslední kapkou. Uvědomil jsem si, že v současné době nemohu být členem strany, kterou ve volbách nemohu s čistým svědomím podpořit.  

Nekandiduješ pouze na velkou radnici ale i jako č. 2 na městský obvod III. Co je podle tebe největším problémem Dubiny?

Za největší problém Dubiny považuji parkování a dopravní obslužnost. Sídliště postavené před rokem 1989 není koncipované na dnešní počet aut, proto podporujeme výstavbu nových parkovišť. Máme vypracovaný podrobný dopravní plán za pomoci poměrně jednoduchých dopravních úprav, chceme lépe zprůjezdnit Pardubice. Dále mě trápí transparentnost, přehlednost radnice a informovanost občanů. Chci se zasadit o zasílání úřední desky na dobrovolné emailové adresy.

Jsi jedním ze spoluzakladatelů Patriotů Pardubic. Jakým způsobem Patrioti vznikali?

Patrioti Pardubic začali vznikat poměrně spontánně, jak to tak v Čechách bývá, začali jsme se scházet u piva s přáteli a známými, řešili jsme zejména chod města, co se nám nelíbí a co bychom rádi změnili. Bavili jsme o politice, sportu a kultuře v Pardubicích. Nakonec jsme se rozhodli kandidovat, protože to je jediný možný způsob jak něco změnit. Bylo to velice rychlé, myšlenka patriotismu se zalíbila a přidávaly se další pardubické osobnosti. Patrioty Pardubic bereme jako uskupení občanů města, kterým není lhostejný jeho osud. Patriotismus má velmi blízko ke spolkové činnosti, do které se většina z nás zapojuje, proto bych byl rád, aby byli Patrioti Pardubic do budoucna bráni jako otevřené uskupení přátel města.

Vnímáš patriotismus, na který na svém profilu silně odkazuješ, jako zvlášť podstatný rys pro angažovanost ve veřejném (politickém) dění?

Vnímám, jsem velice hrdý na svoji zemi a město, vážím si odkazu a kultury našich předků a suverenity českého státu. Nelibě sleduji čím dál silnější tendence o federalizaci Evropské unie, či dokonce rozpuštění národních států na jednotlivé regiony, a tvrdohlavé prosazování multikulturalismu do veřejného života a zákonodárství. Považuji to za fatální omyl evropské civilizace, který může mít nedozírné následky.

Kritizuješ současné vedení města. Jakými slovy bys komplexně ohodnotil pozitiva a negativa dosluhující koalice?

Plně si uvědomuji, že není úplně jednoduché pracovat na radnici a něco prosadit - za současných předpokladů veliké byrokracie, nepřehledných a často novelizovaných zákonů, koalice, která je tvořená z několika často názorově odlišných uskupení. Nicméně celkově mi vyznívá negativní dojem ze současného vládnutí. Z mého pohledu jde o předraženou a zbytečně nákladnou opravu Tyršových sadů, přinejmenším zvláštně pojatou a pozdě realizovanou oprava třídy Míru, boj radnice s některými obvody, stále nevyřešenou dopravu atd. Radnice na mě bohužel působí odtažitým, nepřístupným a netransparentním dojmem. Jestli něco mohu považovat za pozitivum, tak jedině asi to, že vládnoucí koalice i přes velké rozpory vydržela celé čtyři roky.

Patrioti by rádi prosadili mnoho slibů, které by ovšem měly dopad na městský rozpočet. Jak se s výpadkem případně hodláte poprat?

Já to tak úplně nevnímám. Pravicová politika by měla vybírat od občana co nejméně daní a přerozdělovat co nejméně. Zeštíhlit byrokracii, radniční aparát, revize městských společností, z mého pohledu i za cenu redukce některých obvodů, či přejití na jiný model správy města. Cílem je vytvoření takového prostředí ve městě, kde se vyplatí bydlet, pracovat a podnikat.

Tvrdíš, že se řídíš heslem: „Neptej se, co město udělá pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro své město.” Co bude tvou největší prioritou, jestliže tě voliči dostatečně podpoří?

Priorit mám hned několik. Jsem přesvědčen, že pokud bude radnice transparentní a přehledná, dojde k velikým úsporám, které se budou moci investovat do rozvoje města. Je to vše ale jenom o lidech. Proto za sebe mohu slíbit, že se na radnici budu chovat čestně. Konkrétně bych byl rád, aby se pokračovalo v revitalizaci sídliště Drážka a Dubina.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás
Fotografie: Patrioti Pardubic


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑