Pardubice podle vás


Bývalý „vojeňák“ kolem Chrudimky – divočina ve městě

10.listopad 2014 19:22

Bývalý „vojeňák“ kolem Chrudimky – divočina ve městě

Existenci bývalého vojenského prostoru, rozprostírajícího se kolem Chrudimky mezi silnicí z Pardubiček do Nemošic a Višňovkou si mnozí Pardubičané ani neuvědomují; jeho dlouholetá nepřístupnost a určitá nenápadnost tohoto prostoru jej vytlačily z myslí obyvatel našeho města.

Stručná historie

Historie vojenského cvičiště, rozkládajícího se kolem Chrudimky sahá do roku 1923, kdy začalo být pardubickému železničnímu pluku těsné původní cvičiště v „Karanténě“, čili bývalé vojenské barákové nemocnici v místech dnešního sídliště Dukly. Vojáci si vyhlédli příhodné místo, kde protékající řeka a terénní nerovnosti skýtaly vhodné podmínky pro ženijní cvičení, spojené se stavbami a demontážemi úzkorozchodných tratí a mostů za stále se měnících podmínek. Předtím byly v těchto místech mokřiny a louky, navazující na nivu Chrudimky.
Železniční vojsko zde zregulovalo Chrudimku, postavilo jez, který upravoval výši vodní hladiny řeky, která zde byla daleko širší než dnes a toto nadržení využívali i plavci z tamější vojenské plovárny. Pobořený jez stále v parku na Vinci můžeme najít. Poničen byl v roce 1973 odstřelením, neboť zadržoval ledy při jarních táních. Pozůstatkem po tak zvaném „zimním přístavu“, čili velkém jezeře na Chrudimce, které vzniklo ze slepého ramene po jejím napřímení, jsou dnes dvě jezírka, jedno velké a druhé menší. Drážky zmizely po druhé světové válce. Celý arál byl úplně zapovězen civilistům s nástupem druhé světové války, kdy jej oplotila německá armáda. Po zániku železničního pluku využívali prostor dělostřelci, kteří opustili tento prostor v roce 2003. Téměř celé území je dnes v majetku statutárního města Pardubice, část břehů vlastní Povodí Labe.

Najdeme zde žábronožky i listnohy

Celý prostor je oázou přírody nedaleko od centra Pardubic, je vyhlášen evropsky významnou lokalitou z hlediska ochrany přírody, žijí zde ohrožené druhy živočichů, např. žábronožky, ledňáčci či listonozi. U jezírek rostou různé druhy květin, které jsou památkou na zahrádky důstojníků. V části na pravém břehu řeky nedaleko hřbitova se nachází pozorovatelna, která byla i důstojnickým klubem, dnes zcela vybydlená. V této části se rozprostírají velké louky, zarostlé nejrůznějším býlím, přerušované křovisky a dalšími náletovými dřevinami. Od obou mostů (o kterých bude řeč níže) až k silnici mezi Pardubičkami a Nemošicemi vede panelová cesta. Celé území je vcelku volně přístupné, plot za hřbitovní zdí u kostela sv. Jiljí v Pardubičkách i u silnice do Nemošic je odstraněn, do bývalého cvičiště chodí místní venčit psa či na procházky. Na jednom místě je dokonce dráha pro BMX kola s různými překážkami. Místo je jak stvořené pro romantické duše, které chtějí uniknout z víru města.

Červeňák

V areálu bývalého cvičiště se nacházejí dva mosty Kohnovy soustavy, spojující břehy Chrudimky. Prvním po proudu je takzvaný Červeňák, stojící na cestě z Jesničánek do Nemošic; o spojení těchto dvou částí Pardubic se nyní znovu vážně uvažuje. Tento most stál do roku 1935 u soudu, než byl na jeho místě postaven nový most, nazvaný Prokopův. Vojáci starý most rozmontovali a přenesli ho na nynější místo. Po Červeňáku se dá bez problémů přejít, hůře je na tom most stejné konstrukce, ležící o pár set metrů po proudu. Tento most má prohnilou dřevěnou podlahu a nadto je přehrazen zamčenou branou, tudíž je k nepoužití.
Za pardubičským hřbitovem se nacházejí mostní oblouky, čnící nad údolím Chrudimky, na které se dá bez problémů jít a užít si pěkný výhled na divočinu a vršky činžáků na Višňovce. Chrudimku, jejíž břehy jsou porostlé křovinami, jde stěží přese všechnu vegetaci dole zahlédnout. Druhé stejné oblouky jsou na druhém břehu Chrudimky za areálem vojenských skladů. Na tyto oblouky se nasouvala v rámci cvičení konstrukce provizorního mostu Roth-Wagnerovy soustavy. Podobný most se stavěl i na pilíři, jenž stojí kousek od jezu a je využíván lezci.

Revitalizace

Magistrát ve spolupráci s městským obvodem 5 připravují revitalizaci tohoto zanedbaného areálu a před dvěma lety městští architekti vypracovali studii, která navrhla úpravy. Pro revitalizaci se v této studii uvažuje zejména se severní částí areálu. Tématu se věnoval například Hlasatel (číslo 3/2014), zpravodaj MO V, který přinesl i anketu o pojmenování dvou jezírek u Červeňáku. Park by nabízel oddech Pardubičanům, zachovávaje svůj genius loci a přírodní ráz. Součástí celého projektu má být i rekonstrukce budov bývalé vojenské plovárny, kde nyní sídlí klub vodních turistů a střelnice, kterou využívají sportovní střelci. Tyto kluby by se neměly stěhovat a svoji činnost by tak měly vyvíjet nadále ve stejných prostorách. Studie obsahuje i stavbu přírodního amfiteátru, využívajícího stávající násep, památku to po železničním vojsku či řeší spojení parku s Višňovkou pomocí cyklostezky.
Pokud všechny plány vyjdou, stane se tento kus Pardubic s dosud divokou a nespoutanou přírodou oázou pro obyvatele města. Pokud vyjdou i plány některých zastupitelů na propojení Jesničánek s Nemošicemi přes most Červeňák, toto bohumilé místo tak definitivně přijde o svoji zádumčivou atmosféru. Tudíž vy, kteří máte rádi nespoutanou přírodu a jste duší romantických, vypravte se do těchto míst, než začne rekonstrukce a vy ostatní vyčkejte, až bude revitalizace hotova a potěšte se krásným novým parkem.

Jaroslav Praisler, redaktor portálu Pardubice podle vás

budova staré vojenské plovárny

pohled z mostního pilíře na Višňovku

panelová cesta, vedoucí k silnici mezi Pardubičkami a Nemošicemi

neudržované louky na pravém břehu Chrudimky

louky

Červeňák; z pravého břehu


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑