Pardubice podle vás


Bude ze Studáneckého lesa lesopark?

23.březen 2014 19:51

Bude ze Studáneckého lesa lesopark?

Již před několika lety se objevila myšlenka, že Studánecký les by se měl změnit v lesopark. Zastupitelé již dlouho vyjadřují nespokojenost se stávajícím stavem příměstského lesa a chtějí zvýšit jeho rekreační funkci pro obyvatele Pardubic.
Ale ještě někdo žije v lesním podrostu, a na toho se zřejmě zapomnělo. V zájmu bezpečnosti a přehlednosti v lese bude totiž vykácen podrost, ve kterém má lesní zvěř skrýše a úkryty.
V současnosti je vypracováván nový lesní hospodářský plán (na období 2015-2024). Nejenže přibude ve Studáneckém lese nové dětské hřiště, venkovní posilovna, altánek, kiosek a gril, ale také se zde objeví naučné stezky a nové cesty. V plánu je také zakomponováno vytvoření vodní plochy v jižní části lesa nedaleko hájovny.
Vytvoření bezlesných louček však dává tušit, že se pravděpodobně bude ještě kácet na několika místech. Třebaže se ještě neosadily nedávno vykácené oblasti, takzvané holiny. A také nevíme, zda vandalové sazenice, které nebudou oploceny, nezničí.
Dne 27. března se bude konat debata (v zasedací místnosti MO III, Jana Zajíce 983 Pardubice) o budoucnosti Studáneckého lesa. Vaše námitky a připomínky budou zohledněny. Nebojte se přijít a vyjádřit vlastní názor na chystané změny.

Jiří Novotný, redaktor Pardubice podle vás


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑