Pardubice podle vás


Archeologové zatím využili čtvrtinu rozpočtu

27.červenec 2014 17:32

Archeologové zatím využili čtvrtinu rozpočtu

Záchranný archeologický výzkum na třídě Míru, který mají na starosti pracovníci archeologického oddělení Východočeského muzea, bude s největší pravděpodobností trvat do poloviny září.

Rychlost výzkumných prací

Tomáš Zavoral a František Kašpárek z Východočeského muzea však dodávají, že vše bude záviset na postupu společnosti Syner, která má stavbu na starosti. Dle slov Tomáše Zavorala mají pracovníci na  úsek 15-20 metrů tři dny.
Výzkum probíhá na základě Zákona o státní památkové péči, který ukládá stavebníkovi (v tomto případě investor-město) umožnit na dotčeném území archeologický výzkum. Náklady s ním spojené hradí právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost výzkumu.

Postup výzkumu

„Děláme záchranný archeologický výzkum, to znamená, že zachráníme vše, co se dá, zdokumentujeme, vezmeme nálezy, poté stavba postupuje a vše se zaháže,” vysvětlil postup prací František Kašpárek, vedoucí archeologického oddělení.

Počáteční průzkumy, které nebyly velkého rozsahu, archeologům příliš nenapověděly, co vše by se v ulici Sladkovského a na třídě Míru mohlo nacházet.

„Poznání jsme získali během stavby. Napřed se dělaly liniové výkopy (pro parovod, kanalizaci, kabely atd.), poté plošný odkryv. V rámci těchto výkopů jsme mohli dokumentovat archeologické vrsty, které jsme očekávali, ale nevěděli jsme, v jakém budou rozsahu či jak jsou bohaté,” popsal vedoucí oddělení Kašpárek.

Rozpočet a jeho sestavování

Magistrát spolu s Východočeským muzeem uzavřel smlouvu o výzkumu, pro který stanovil horní limit 1,6 milionu korun. Od března se náklady na výzkum vyšplhaly na částku 381 tisíc korun. Tomáš Zavoral podotkl, že ve srovnání s městy jako je Praha či Hradec Králové jde o velmi nízkou cenu.
Archeologické oddělení, které provádí historické výzkumy ve městě a okolních vesnicích, fakturuje Magistrátu náklady po jednotlivých měsících. Cena za výzkum se odvíjí podle jednotlivých nálezů. Jiná je v případě komunikačních vrstev, kde se jedná o 20-30 cm archeologie a jiná, když dojde k objevu základů domu, studny, jímky či organického materiálu.
Oba pracovníci muzea se shodli na tom, že určit rozpočet výzkumu není vůbec jednoduché.

„Díky liniovým výkopům jsme viděli, jaké se na místě nacházejí vrstvy, jak jsou mocné. Na jejich základě jsme odhadli, kde všude se mohou vyskytovat v maximálním rozsahu. Když to řeknu laicky, kdyby byly úplně všude. Propočítali jsme, jak finančně nákladné by bylo vrstvu dokumentovat a podle toho jsme určili celkovou cenu. Jedná se tedy o vrcholnou cenu. Cena může být nižší, než je definováno ve smlouvě,” upozornil František Kašpárek.

Nálezy: Císařská cesta, sklep i lidské kosti

V ulici Sladkovského, která vznikla před 70-80 lety, archeologové objevili základy domů ze 17. a 18. století a také zaklenutná sklepení. Na třídě Míru došlo prozatím k zdokumentování komunikačních vrstev Císařské cesty, která již od středověku ležela na důležité východozápadní komunikaci mezi Pardubicemi a Kutnou Horou. Další komunikace pak tvořila spojnici mezi Chrudimí a Hradcem Králové. Dále archeologové našli keramické fragmenty nejrůznějších nádob, lidské kosti, které na místě objevu zůstaly díky původnímu hřbitovu ležícího u kostela sv. Jana Křtitele a nově i další zahloubené objekty, jež budou v následujících dnech dále zkoumat.
Oba archeologové by rádi po ukončení a zdokumentování výzkumu nechali udělat informační tabuli o nálezech, které na třídě Míru a v ulici Sladkovského objevili.

Šarlota Šudrychová, šédredaktor portálu Pardubice podle vás


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2018, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑