Pardubice podle vás


Archeologický výzkum prodraží rekonstrukci třídy Míru

08.prosinec 2014 19:30

Archeologický výzkum prodraží rekonstrukci třídy Míru

Záchranný archeologický výzkum, který na třídě Míru probíhal od března do poloviny září, postoupil do fáze digitalizace a ošetřování nalezených předmětů. Podle slov Tomáše Zavorala, archeologa Východočeského muzea, se na centrální komunikaci nalezly desítky tisíc nálezů.

Nejstarší stavba předměstí Pardubic

Mezi nimi jsou především zvířecí kosti, fragmenty železných artefaktů, keramika, sklo či organický materiál, jako je dřevo a kůže. V místech před restaurací McDonald byly nalezeny lidské ostatky z bývalého hřbitova, který obklopoval kostel sv. Jana Křtitele. U nich proběhne antropologická analýza, která určí stáří, pohlaví a případně i zranění, které dané osoby utrpěly.
Patrně nejzajímavějším nálezem se stal zahloubený suterén domu z 15. století, který tak zároveň získal i status nejstarší stavby předměstí Pardubic. Archeologové a stavební historici se domnívají, že možná může jít i o celní bránu. Podle nálezů je patrné, že objekt postupně chátral, až byl stržen a překryt cestou.

„Díky novým nálezům se můžeme dozvědět více o předpernštejnské době - s kým měšťané obchodovali a komunikovali,” řekl František Janošek Kašpárek, vedoucí archeologického oddělení muzea.

Pracovníci muzea také zdokumentovali tzv. Císařskou cestu vystavěnou na začátku 19. století. Tato cesta byla vybudována v místech nezpevněné komunikace, která již od středověku ležela na důležité východozápadní trase směrem na Kutnou Horu a Prahu.

Více nálezů zvýšilo náklady na výzkum

Oproti původním předpokladům se cena za výzkum prodraží. V současné době dosahují náklady okolo 2 milionů korun. Přitom dvě třetiny šly na terénní práce. Původně uzavřelo město s Východočeským muzeem v Pardubicích, které má výzkum na starosti, smlouvu na částku 1,6 milionu korun (s DPH). Tato částka je však nedostačující, protože ploch s archeologickými situacemi bylo na třídě Míru téměř dvakrát více, než se předpokládalo. Došlo proto k uzavření nové smlouvy na 1,325 milionu korun (s DPH).
František Janošek Kašpárek, ale podotýká, že celá částka nakonec nemusí být vyčerpána. Vše bude záležet na reálně vynaložených nákladech.
Oba archeologové také dodávají, že i když se cena může zdát vysoká, v jiných městech, by byly náklady i desetinásobné.

Ještě rok, dva si počkáme

Mezi konečné výstupy archeologického výzkumu by mohly patřit přednášky v muzeu, výstava či informační cedule na místě nálezů. To však ještě nejméně rok kvůli množství nálezů potrvá.

Šarlota Šudrychová, šéfredaktor portálu Pardubice podle vás


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑