Pardubice podle vás


Plýtvání penězi v Pardubicích

29.srpen 2013 20:50

 Plýtvání penězi v Pardubicích

Pardubice bez městských obvodů mají pro rok 2013 určený rozpočet 1,7 miliardy. Zdá se to jako nevyčerpatelná částka, kde pár milionů nerozhoduje. Ale výdaje rostou a rozpočet se každým rokem krátí. Přesto zatím mají Pardubice celkem vyrovnaný rozpočet a mezi ostatními krajskými městy nízké zadlužení. Dle ministerstva financí nyní dluží Pardubice 280 milionů, což je okolo 3000 korun na jednoho obyvatele.
V roce 2010 byl sice přebytek 285 milionů, ale rokem 2011 dosáhlo saldo města mínus 331 milionů. To bylo z velké části způsobeno dluhem za výstavbu akvaparku.

Budoucnost majetku města?

Jelikož se Pardubice snaží udržovat příjmy a výdaje v rovnováze, tak se velká část majetku města neopravuje. Do roku 2017 by byly potřebné investice v rozsahu jednoho ročního rozpočtu Pardubic. Přitom však má magistrát na opravy pouze 120 milionů korun. Tak vzniká situace, že současná koalice přenáší tento problém na budoucí zastupitele a vytváří se skrytý dluh příštím generacím.

Kde nejvíce a kde zbytečně?

Akvapark stál městskou pokladnu již půl miliardy korun. Navíc každoročně Pardubice doplácí na provoz akvaparku 15 milionů, zatímco na starý bazén doplácely 7 milionů.
Pardubické referendum o obvodech místo plánovaných 700 tisíc korun stálo cca 1,2 milionu. Bohužel, kvůli nízké účasti bylo prohlášeno za neplatné. Výsledky poslouží pouze jako ukazatel. Není bez zajímavosti, že nejlevněji byl pořízen jeden hlasovací okrsek v Hostovicích a nejdráže v Pardubicích IV Pardubičkách.

Pardubickou pokladnu vysávají i takzvané odborné studie. Například studie na zahloubení silnice před Zelenou bránou. Idea to byla jistě chvályhodná, avšak nerealizovatelná. S tímto utopickým projektem již dříve nesouhlasili památkáři a hasiči. Odborníci za své studie a vizualizace (které současný magistrát nechává graficky vytvořit skoro ke každému projektu) inkasovali 2,6 milionu. Svedení silnice by přišlo podle těchto studií na 100 milionů korun. Radnice navíc neměla zajištěné peníze na tento projekt, když zadávala vizualizaci, a tak z návrhu sešlo.

Fiasko jménem Technopark

Technopark měl být centrem inovací, nových technologií a výzkumů. Lidé si už představovali Pardubickou Silicon Valley. Byl založen roku 2004 jako komanditní společnost. Komanditisty jsou Pardubický kraj, Univerzita Pardubice a společnost Free Zone, v níž drží Pardubice třicet procent akcií. Investice za 400 milionů, z nichž 300 milionů poskytla EU, přišla však vniveč. Haly se nepronajaly a výzkumníci nepřišli. Komanditní společnost tento rok sama požádala o úpadek, dluží totiž 244 milionů korun.

Jiří Novotný, redaktor Pardubice podle vás

Graf: monitor.statnipokladna.cz


Změň Pardubice

Máte nápad, jak změnit Pardubice k lepšímu?
Potřebujete si vyjasnit otázky v řízení města?
Máte vzkaz pro zastupitele?

Napište nám!


© 2019, Pardubice podle vás – všechna práva vyhrazena

Nahoru ↑